Norrevo Fastigheter uppgraderar till Vitec Energiuppföljning

13 april 2018

Norrevo Fastigheter utvecklar, förvaltar samt administrerar ca 1 100 000 kvm lokaler i Norrköping. De tillhandahåller, förvaltar och hyr in ändamålsenliga lokaler till de kommunala verksamheterna. I det uppdraget ingår renovering och ombyggnad av lokaler och även byggandet av nya lokaler när sådana behov uppstår. Lokalerna rymmer i huvudsak kommunens kärnverksamheter samt arbetsplatser till en stor del av kommunens 11 000 medarbetare. Norrevo är direkt ägare till några av Norrköpings mest välkända fastigheter som bland annat Louis De Geer Konsert & Kongress, Hörsalen, Norrköpings Konstmuseum, Norrköpings Stadsteater, Centralbadet och Himmelstalundshallen. Totalt omfattar det egna fastighetsbeståndet ca 80 000 kvm.
Norrevo har sedan tidigare Vitecs program för hyresadministration, ekonomisk uppföljning, driftsuppföljning, förvaltning och underhåll. Nu har de uppgraderat sitt äldre driftuppföljningssystem E4 till Vitec Energiuppföljning.

Vitec Energiuppföljning
Programmet erbjuder lösningar för att reducera energianvändningen. Du kan bland annat identifiera källor till avvikande förbrukning genom jämförelser av liknande fastigheter, se målförbrukning och mäta mot uppsatta mål.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

Läs mer >>

Mätaravläsning App
För att effektivisera avläsningen kompletterar Norrevo med Vitec Mätaravläsning app. Med appen nås funktionen mätaravläsning och du kan snabbt registrera värme-, el- och vattenförbrukning i programmet via en mobiltelefon eller surfplatta. En rimlighetskontroll görs direkt vid avläsningstillfället och i displayen kan du se föregående månads mätarställning samt den förväntade.
Läs mer >>

För mer information kontakta
Anders Thörn, Vitec
070-016 02 91

Länkar:
Norrköping Norrevo Fastigheter AB >>
Fler kundnyheter >>