Osbybostäder väljer Vitec Energiuppföljning

13 juni 2018

Osbybostäder är ett SABO-anslutet kommunägt bostadsbolag. De hyr ut och förvaltar lägenheter och lokaler med hyresrätt inom Osby kommun. Deras ca 673 bostäder finns i Osby, Lönsboda, Killeberg och Visseltofta.
Osbybostäder har sedan tidigare Vitecs program för hyresadministration, uthyrning, ekonomi och ekonomisk uppföljning, kundservice, teknisk förvaltning och underhåll. Nu har de uppgraderat sitt äldre driftsystem E4 till Vitec Energiuppföljning som molntjänst för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara. 

Vitec Energiuppföljning
Programmet erbjuder lösningar för att reducera energianvändningen. Du kan bland annat identifiera källor till avvikande förbrukning genom jämförelser av liknande fastigheter, se målförbrukning och mäta mot uppsatta mål.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

Läs mer >>

Mätaravläsning App
För att effektivisera avläsningen har Osbybostäder valt Vitec Mätaravläsning app. Med appen nås funktionen mätaravläsning och du kan snabbt registrera värme-, el- och vattenförbrukning i programmet via en mobiltelefon eller surfplatta. En rimlighetskontroll görs direkt vid avläsningstillfället och i displayen kan du se föregående månads mätarställning samt den förväntade.
Läs mer >>

Vitec Molntjänst
Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta
Helene Larsson-Schöön, Vitec
070-663 12 60

Länkar
Osbybostäder AB >>
Fler kundnyheter >>