P&E Persson väljer Vitec

10 november 2017

P&E Persson väljer Vitec som leverantör av nytt fastighetssystem. Det nya systemet ger dem stöd och optimerar deras processer för hyresadministration, ekonomisk uppföljning, teknisk förvaltning och energiuppföljning.

Per-Olof Persson startade P&E 1991, mitt i den stora fastighetskrisen. Detta efter 20 år i NCC med bakgrund inom bygg & fastigheter. Vid starten hade P&E förmånen att erhålla förvaltningsuppdrag åt banken och långivare till fastigheter som var på obestånd, vilket i sin tur gjorde att verksamheten fick en bra start. Idag består verksamheten av ca. 40 personer med kontor i Kalmar, Stockholm och Linköping. Genom åren har inriktningen blivit alla typer av fastigheter men även ekonomisk och teknisk förvaltning samt fastighetsutveckling. P&E har sedan tidigare Vitecs ekonomisystem som de nu kompletterar med följande produkter:

Vitec Hyra
Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

Vitec Verksamhetsanalys
Vitec Verksamhetsanalys är ett system som kopplar ihop olika system inom fastighetsförvaltning och ekonomisystem och kan därigenom skapa uppföljningar i flera dimensioner. Du skapar nyckeltal som är intressanta för din verksamhet och programmet analyserar utfall och jämförelser och presenterar sammanställningarna på ett överskådligt sätt. Du kan också hålla ihop budgetarbetet och följa upp prognoser.
Läs mer >>

Vitec Kontraktsimulering
Med Vitec Kontraktsimulering får du fördjupad kontroll på kontrakt. Programmet är ett verktyg för att systematiskt arbeta med simuleringar och förändringar av ytor och kontrakt. I korthet är erbjuder Vitec Kontraktsimulering:

 • Bättre kontroll på kontraktsstocken
 • Koordinering mellan budget, prognos och utfall
 • Systematiskt stöd i budgetprocessen

Läs mer >>

Vitec Projektuppföljning
Vitec Projektuppföljning är en modul i Vitec Verksamhetsanalys som hanterar uppföljning av projekt i fastighetsbolag från början till slut, vilket ger kontroll av alla typer av projekt över tiden. Produkten har gemensam parametersättning med Vitec Verksamhetsanalys. Du kan arbeta med dina projekt utifrån din roll och ditt ansvar. Rapporter tas ut på det enskilda projektet eller på summering av projekt. Nu kan du följa upp både fastigheter och projekt i Vitec Verksamhetsanalys.
Läs mer >>

Vitec Teknisk Förvaltning
Vitec Teknisk Förvaltning hanterar inre och yttre underhåll, felanmälan, besiktning, drift, rondering och kontroller. Planering kan göras per vecka, månad och år med aktiviteter som bemannas med resurser. Prissatt tillval och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll hanteras också i systemet. Systemstöd finns för analys av underhållsbehov i såväl tid som kostnader.
Läs mer >>

Vitec Teknisk Förvaltning App
Många funktioner i Teknisk Förvaltning finns tillgängliga på mobila enheter som appar för mobiler och surfplattor. P&E har valt Teknisk Förvaltning app för ärende och rondering.
Läs mer >>

Vitec Energiuppföljning
Programmet erbjuder förutom kontroll, även stöd för att hitta avvikande energianvändning och underlättar analysen så att du kan agera för att enklare göra rätt insatser för att spara energi och effekt och med det pengar. 

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

 • Nyckeltalsanalys
 • Effektsignatur
 • Kostnadsuppföljning
 • Budgetsimulering
 • Dynamisk export till Excel
 • Schemalagda tjänster
 • Miljöredovisning
 • Export till Word och PDF
 • Avancerade rapporter

Läs mer >>

Mätaravläsning App
För att effektivisera avläsningen kompletterar P&E med Vitec Mätaravläsning app. Med appen nås funktionen mätaravläsning och du kan snabbt registrera värme-, el- och vattenförbrukning i programmet via en mobiltelefon eller surfplatta. En rimlighetskontroll görs direkt vid avläsningstillfället och i displayen kan du se föregående månads mätarställning samt den förväntade.
Läs mer >>

För mer information kontakta 
Jesper Törnkrantz, Vitec 
073-660 34 31

Länkar
P&E Persson AB >> 
Fler kundnyheter >>