Probitas väljer Vitec Hyra

7 februari 2018

För att effektivisera sin hyresadministration uppgraderar Probitas till Vitec Hyra.

Probitas äger och förvaltar fastigheter i Stockholms innerstad. Namnet Probitas betyder hederlighet, vilket är ett av företagets ledord. De andra är omtanke, nöjda hyresgäster och skapa värde. Fastighetsinnehaven uppgår till en yta av knappt 90 000 kvm. Koncernen består av fyra dotterbolag av vilka tre stycken driver sina verksamheter i moderbolaget Probitas lokaler, där fastighetsrörelsen tillsammans med hotellrörelsen har störst kommersiell betydelse. Ägarens diakonala projekt inom äldreomsorgen och vårdrörelsen är organiserat i ett icke vinstutdelande bolag där vinsterna återinvesteras i verksamheten. Nu har Probitas uppgraderat sitt äldre system Vitec Nova till Vitec Hyra och kompletterat sin installation av Teknisk förvaltning med några fler produkter och appar.

Vitec Hyra
Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

Vitec Teknisk Förvaltning
Vitec Teknisk Förvaltning hanterar inre och yttre underhåll, felanmälan, besiktning, drift, rondering och kontroller. Planering kan göras per vecka, månad och år med aktiviteter som bemannas med resurser. Prissatt tillval och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll hanteras också i systemet. Systemstöd finns för analys av underhållsbehov i såväl tid som kostnader.
Läs mer >>

Vitec Teknisk Förvaltning App
Många funktioner i Teknisk Förvaltning finns tillgängliga på mobila enheter som appar för mobiler och surfplattor. Probitas har valt Teknisk Förvaltning app för ärende, besiktning och kontroller.
Läs mer >>

För mer information kontakta
Åsa Rosén, Vitec
076-545 38 21

Länkar:
Probitas AB >>
Fler kundnyheter >>