Ramunderstaden väljer Vitec Hyra

24 oktober 2018

För att effektivisera sin hyresadministration väljer Ramunderstaden att uppgradera till Vitec Hyra.

Ramunderstaden är Söderköpings kommunala fastighetsbolag. De äger och förvaltar 858 bostäder i Söderköping och förvaltar också 77 000 kvadratmeter i kommunägda verksamhetslokaler och ansvarar för lokalvården av ungefär 42 400 kvadratmeter kommunala lokaler. Bolaget har sedan tidigare Vitecs produkter för hyresadministration, uthyrning, teknisk förvaltning och energiuppföljning. Nu har de uppgraderat sitt äldre hyresadministrationssystem Vitec Nova till Vitec Hyra.

Vitec Hyra
Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

För mer information kontakta
Jesper Törnkrantz, Vitec
073-660 34 31

Länkar
Ramunderstaden AB >>
Fler kundnyheter >>