Samfast väljer Vitec Hyra

2 februari 2018

För att effektivisera sin hyresadministration uppgraderar Samfast till Vitec Hyra.

Samfast är en stark aktör på fastighetsmarknaden i Blekinge. De äger och förvaltar bostadshus och kommersiella fastigheter. Samfast är ett helägt dotterbolag till Saxatile Fastigheter och förvaltar i huvudsak fastigheter ägda av moderbolaget eller av dess dotterbolag. Samfast AB grundades 1989 och har förvaltat fastigheter sedan 1991. Nu har de uppgraderat sitt äldre hyresadministrationssystem Vertex Fastighet till Vitec Hyra.

Vitec Hyra
Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

För mer information kontakta
Jesper Törnkrantz, Vitec 
073-660 34 31

Länkar:
Samfast AB >>
Fler kundnyheter >>