Savills uppgraderar och kompletterar

4 september 2018

För att effektivisera sin hyresadministration och kontroll på kontrakt har Savills uppgraderat till nya produkter från Vitec.

Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivningsföretag med 35 000 anställda i över 600 kontor spridda på mer än 60 länder runt om i världen. Savills i Sverige tillhandahåller bred expertis till både lokala och internationella kunder. De erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, corporate finance, värdering, analys och due diligence, uthyrning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice, hyresgästrådgivning och projektledning. Savills har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, ekonomisk uppföljning, förvaltning och underhåll. Nu har de uppgraderat sitt äldre hyresadministrationssystem Vitec Nova till Vitec Hyra och kompletterar samtidigt sin installation med Kontraktsimulering.

Vitec Hyra
Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

Vitec Kontraktsimulering
Med Vitec Kontraktsimulering får du fördjupad kontroll på kontrakt. Programmet är ett verktyg för att systematiskt arbeta med simuleringar och förändringar av ytor och kontrakt. I korthet erbjuder Vitec Kontraktsimulering:

  • Bättre kontroll på kontraktsstocken
  • Koordinering mellan budget, prognos och utfall
  • Systematiskt stöd i budgetprocessen

Läs mer >>

För mer information kontakta
Andrew Kungsdahl, Vitec
070-796 35 14

Länkar
Savills Förvaltning AB >>
Fler kundnyheter >>