Stendörren Fastigheter väljer Vitec Energiuppföljning

12 juli 2018

För att effektivisera sin driftsuppföljning väljer Stendörren Vitec Energiuppföljning.

Stendörren är ett renodlat fastighetsbolag som sedan starten i början av 1990-talet ägt, förvaltat och utvecklat kontor, lager och lättindustrifastigheter i Stockholmsregionen. Sedan 2014 är Stendörrens fastighetsbestånd noterat på First North. Bolaget har 100 fastigheter med en uthyrbar yta på 603 000 m2 och ett fastighetsvärde på ca 6,5 miljarder (2017).
Stendörren har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, ekonomi och uthyrning. Nu har de implementerat Vitec Energiuppföljning för att effektivisera sin driftsuppföljning.

Vitec Energiuppföljning
Programmet erbjuder lösningar för att reducera energianvändningen. Du kan bland annat identifiera källor till avvikande förbrukning genom jämförelser av liknande fastigheter, se målförbrukning och mäta mot uppsatta mål.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

Läs mer >>

Mätaravläsning App
För att effektivisera avläsningen kompletterar Stendörren med Vitec Mätaravläsning app. Med appen nås funktionen mätaravläsning och du kan snabbt registrera värme-, el- och vattenförbrukning i programmet via en mobiltelefon eller surfplatta. En rimlighetskontroll görs direkt vid avläsningstillfället och i displayen kan du se föregående månads mätarställning samt den förväntade.
Läs mer >>

För mer information kontakta
Jesper Törnkrantz, Vitec
073-660 34 31

Länkar
Stendörren Fastigheter AB >>
Fler kundnyheter >>