Stenvalvet väljer Vitec

31 januari 2020

Stenvalvet har valt produkter från Vitec för att effektivera sin hyresadministration och ekonomiska uppföljning.

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. De har ett hundratal fastigheter med en area av ca 620 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I deras fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning samt att 0,4% indirekt ägs av bolagets VD och övrig företagsledning.

Stenvalvet har köpt nedan produkter från Vitec som molntjänst för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara. Nu har de implementerat Vitec Hyra.

Vitec Hyra
Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel.
Läs mer här >>

Vitec Verksamhetsanalys
Vitec Verksamhetsanalys är ett system som kopplar ihop olika system inom fastighetsförvaltning och ekonomisystem och kan därigenom skapa uppföljningar i flera dimensioner. Du skapar nyckeltal som är intressanta för din verksamhet och programmet analyserar utfall och jämförelser och presenterar sammanställningarna på ett överskådligt sätt. Du kan också hålla ihop budgetarbetet och följa upp prognoser.

Vitec Kontraktsimulering
Med Vitec Kontraktsimulering får du fördjupad kontroll på kontrakt. Programmet är ett verktyg för att systematiskt arbeta med simuleringar och förändringar av ytor och kontrakt. I korthet är erbjuder Vitec Kontraktsimulering:

  • Bättre kontroll på kontraktsstocken
  • Koordinering mellan budget, prognos och utfall
  • Systematiskt stöd i budgetprocessen

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.