Täby kommun väljer Vitec Energiuppföljning

18 juni 2018

För att effektivisera sin driftsuppföljning väljer Täby kommun Vitec Energiuppföljning.

Täby är en kommun i Stockholms län. I kommunen finns ett varierat utbud av bostäder. Oavsett vilken del av Täby du väljer så har du alltid nära till såväl grönområden, vatten som stadskänslan. Det finns 10 000 företag, de flesta företag är små och verkar inom tjänsteproduktion, handel, elektronik/IT-sektorn, bygg och fastighet samt förskola, vård och omsorg. Att så många företag inom skola, vård och omsorg ingår i näringslivet är unikt för en svensk kommun. Att skapa de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt näringsliv och att fler täbybor ska ha möjlighet att finna ett passande arbete på hemmaplan är några av kommunens ambitioner. 
Nu har Täby kommun implementerat Vitec Energiuppföljning för att effektivisera sin driftsupppföljning.

Vitec Energiuppföljning
Programmet erbjuder lösningar för att reducera energianvändningen. Du kan bland annat identifiera källor till avvikande förbrukning genom jämförelser av liknande fastigheter, se målförbrukning och mäta mot uppsatta mål.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

Läs mer >>

För mer information kontakta
Anders Thörn, Vitec
070-016 02 91

Täby komun >>
Fler kundnyheter >>