Turbinen väljer Vitec

12 februari 2018

Turbinen väljer Vitec som leverantör av nytt fastighetssystem. Det nya systemet ger dem stöd och optimerar deras processer för hyresadministration, uthyrning, kundservice och teknisk förvaltning.

Turbinen är ett familjeföretag med erfarenhet av entreprenad inom bygg och anläggning sedan 1980-talet. Företaget har ca 20 anställda och verksamheten består av två huvudsakliga delar, bostadsbyggnation och kommersiella lokaler. De erbjuder bostäder runt om i Stor-Stockholm i form av villaproduktioner, radhus och flerbostadshus och driver hela processen från detaljplaneläggning till byggnation. I deras kommersiella del förvaltar de över 25 000 kvm lokaler, därav handel industri och logistik. Nu har de implementerat nedan produkter från Vitec och valt molntjänstlösningen för att alltid ha den senaste versionen av sin programvara. 

Vitec Hyra
Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer >>

Vitec Online
Vitec Online är ett mobilt verktyg som stödjer ditt arbete med marknadsföring och lokaluthyrning. Du kan effektivt marknadsföra lägenheter, lokaler och fastigheter på flertalet marknadsplatser med ett smidigt webbgränssnitt. Vitec Online är en molntjänst och gränssnittet är anpassat för PC, surfplatta och smartphone och är mycket enkelt och överskådligt.

I arbetet med marknadsföring av dina objekt kan du beskriva dina objekt samt lägga till bilder, filer och länkar för dem. Du kan också föra över dem direkt till marknadsplatser som: 

  • Egen hemsida
  • Blocket
  • Lediga lokaler
  • Lokalbasen
  • objektvision.se
  • objektia.se

I arbetet med dina spekulanter kan du göra noteringar, skriva ut pdf-filer, skicka e-post och sms. Intresseanmälningar som kommer in via Intresseanmälan från marknadsplatser och egen hemsida ser du direkt på dashboarden för lokaler.

Mina Sidor Hyresgäst
Med Mina Sidor Hyresgäst kan hyresgäster på ett enkelt sätt via Internet ta del av information om sina hyresobjekt och få tillgång till funktioner och tjänster som att se aktuella aviseringar, historik och saldo. Vidare kan de göra och följa felanmälningar för de objekt som de hyr. Möjlighet finns till fler tjänster via integration med andra system som till exempel tvättstugebokning. Mina Sidor är en responsiv webbsida  anpassad för PC, läsplatta eller mobil. Den har säker inloggning via https:// och krypterade lösenord.
Läs mer >>

Vitec Teknisk Förvaltning
Vitec Teknisk Förvaltning hanterar inre och yttre underhåll, felanmälan, besiktning, drift, rondering och kontroller. Planering kan göras per vecka, månad och år med aktiviteter som bemannas med resurser. Prissatt tillval och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll hanteras också i systemet. Systemstöd finns för analys av underhållsbehov i såväl tid som kostnader.
Läs mer >>

Vitec Teknisk Förvaltning App
Många funktioner i Teknisk Förvaltning finns tillgängliga på mobila enheter som appar för mobiler och surfplattor. Turbinen har valt Teknisk Förvaltning app för ärende, kontroller och besiktning.
Läs mer >>

Vitec Molntjänst
Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta
Åsa Rosén, Vitec
076-545 38 21

Länkar
Turbinen Fastigheter AB >>
Fler kundnyheter >>