Två pennor hålls ovanpå på en post it

Vitec PP7

Vitec PP7 är en komplett lösning för projektintensiva medelstora till stora bolag, som stödjer all hantering från redovisning och projekthantering till tidrapportering och mobil arbetsorder.

Affärssystem för projekt

Vitec PP7 gör att du får full koll på dina projekt med ätor, arbetsorder och dina servicejobb. Utmärkande för de kunder som kör Vitec PP7 är att de växer. Du har samma siffror överallt i systemet och de hämtas bara från ett ställe.

Rolluppbyggt system

Du ser bara det som din roll behöver se. När du kommer in i Vitec PP7 kan du direkt se lönsamheten i företaget/avdelningen/projekt beroende på vilken roll du har. Du ser direkt vad du har att göra, attestera, fakturera, dokument att godkänna med mera. Programmet håller rätt på allt som VD, avdelningschef, projektledare, administratör, arbetare behöver komma ihåg.

Projektledaren i fokus

Vitec PP7 sätter projektledaren i fokus med ett tydligt uppdrag: Att så effektivt och som möjligt driva projektet i hamn med bibehållen kvalitet och lönsamhet.

I Vitec PP7 kan du:

  • Jämföra kalkyl och budget, prognoser och utfall direkt på den nivå du valt.
  • Använda mobila appar för både för projektledare och arbetare.
  • Planera dina projekt med Gantt-diagram. Hämtar och sparar direkt i Vitec PP7 databasen.
  • Få tillgång till alla dokument direkt där de hör hemma. Du kan använda mallar för exempelvis offerter, avtal och beställningar. Det är enkelt dra in dokument till projekt, arbetsorder, anläggning, kund, leverantör och så vidare. Du kan även spara ner dina mejl och använda attestgång så att ett avtal till exempel passerar VD för godkännande.
  • Se resultatet för ditt ansvarsområde direkt utan att en ekonom behöver blandas in.
  • Resursplanera som gör det lätt att se vilka resurser som finns till hands för olika typer av jobb. Du kan enkelt göra nya planer och lägga ut arbetsorder, allt i en användarvänlig plattform.
  • Få tillgång till ett totalt integrerat system som ger samma värden överallt och uppdatering sker direkt.
  • Vitec PP7 har även ett heltäckande ekonomisystem inbyggt.

 

VILL DU VETA MER?

Kontakta någon av oss på Försäljning » eller fyll i formuläret nedan.