Man skriver på laptop solnedgång

Vitec Projektekonomi

Vitec Projektekonomi är ett komplett system för projektintensiva företag som bygg- och anläggningsföretag samt installationsföretag. Systemet omfattar både ekonomisystem och projekthantering, är en webbapplikation och levereras som en molntjänst. Vitec Projektekonomi lanseras våren 2022.

Vitec Projektekonomi - för projektintensiva företag

Vitec Projektekonomi riktar sig till projektintensiva företag som till exempel bygg- och anläggningsföretag samt installationsföretag.

Projektdelarna i systemet används av verksamheten för att offerera, planera och hålla koll på projekten. Arbetsordrar och tidredovisning kan hanteras i appen för de som är på fältet. Samtidigt har ekonomiavdelningen ett kompetent och modernt ekonomisystem som stödjer de behov som finns och dessutom underlättar digitaliseringen av ekonomiavdelningens arbete.

I Vitec Projektekonomi förenas Vitecs långa erfarenhet inom ekonomisystem och projektsystem till ett användarvänligt, kompetent och komplett system. Fördelen är att alla i organisationen har tillgång till samma data samtidigt utan externa system eller integrationer.

Inget behov av externa system

Projektdelarna är utvecklade med utgångspunkt från projekten och projektledaren. Med Vitec Projektekonomi finns det därför inte längre behov av att ha externa system för projekthantering.

Externa system visar många gånger inte alltid samma information som ekonomisystemet vilket kan leda till missförstånd. Att det inte finns behov av externa system för projekthanteringen innebär också att det inte heller finns behov av integrationer eller dubbelregistrering i form av manuella underlag från verksamheten som sedan ska administreras av ekonomiavdelningen.

Gemensamt system

Alla i organisationen arbetar i samma system vilket underlättar för både ekonomiavdelningen och verksamheten. Alla kan se samma information, givetvis behörighetsstyrt. Fördelarna blir ett gemensamt system, en leverantör och en support att vända sig till.

Vill du veta mer kan du även läsa våra FAQ's här »

Exempel på funktioner i Vitec Projektekonomi

 • Projektplanering
 • Tidplan /Gantt
 • Projekthantering
 • Projektuppföljning
 • CRM/sälj/offert
 • Inköp och offertplanering
 • Dokumentsystem
 • Dagböcker
 • Projektdata/priser
 • Arbetsorder/ÄTA
 • Budget/Kalkyl/prognoser
 • Inköp/resursplanering
 • Tidrapportering och Attest (mobil)
 • Preliminär löneberäkning
 • Fakturaunderlag och fakturering
 • Automatik i betalplaner för avtal och tid
 • SVA (Successiv vinstavräkning)
 • Leverantörsfakturahantering, skanning och attest eller externt EFH
 • Likviditetsprognos på bolag eller projekt
 • Digitala attester, bland annat av verifikationer och leverantörsfakturor
 • Digital bokslutsspecifikation
 • Automatisk reskontraavstämning
 • Redovisning
 • Anläggningsregister
 • Flerbolagshantering i balans- och resultaträkningar samt huvudbok
 • Rapporter till skärm, PDF och Excel

VILL DU VETA MER?

Kontakta någon av oss på Försäljning » eller fyll i formuläret nedan.