AdobeStock_94560617.jpeg

Energi

Driftstatistik

Driftstatistik ger en effektiv uppföljning av energi, vatten och energins miljöpåverkan.

AdobeStock_123620844.jpeg

Miljö

Redovisa och målstyr din miljöpåverkan.

Kostnader

Kostnadsuppföljning genom utförliga rapporter och budgetberäkningar.

AdobeStock_95139000.jpeg

Import & Avläsningar

Manuell eller automatisk import av förbrukningar och avläsningar till vårt energiuppföljningssystem.

Mobil Energiuppföljning

Många funktioner finns tillgängliga på mobila enheter. Med vår  app når du funktionen mätaravläsning och kan snabbt registrera värme-, el- och vattenförbrukning direkt i appen.

Man i bygghjälm tittar på padda på solpaneler