Grafer för månader ovanpå sedlar

Kostnader

Kostnadsuppföljning genom utförliga rapporter och budgetberäkningar.

Komplett system för värme och vatten

Vårt system hanterar tariffer och ger dig utförliga rapporter på kostnader för värme och vatten. Likaså hanteras budgetavstämningar, budgetberäkningar och prognoser med stor noggrannhet. Systemet ger underlag för korrekt avstämning av resultaträkningens poster för värme och vatten.

Följande delar ingår i kostnadsredovisningen

  • Tariffmallar - dessa finns förinställt i programmet för de olika typer av tariffer som ska läggas in. Det går att skapa fler tariffmallar samt ändra de befintliga, så att namn och rubriker stämmer överens med leverantörens egna benämningar.
  • Tariff - aktuella tariffer från en leverantör.
  • Moms - aktuell moms på inköpt media.
  • Avdragsgill moms - den moms som fastighetsägaren ej får dra av vid momsredovisning.

VILL DU VETA MER?

Kontakta någon av oss på Försäljning » eller fyll i formuläret nedan.