Person håller en ritad glödlampa omgiven av grönska

Miljö

Miljöredovisning ger dig möjlighet att redovisa din miljöpåverkan.

Styra och redovisa utsläpp

Med vårt program kan du på ett enkelt sätt redovisa och målstyra miljöbelastningen för alla typer av miljöpåverkande utsläpp som exempelvis koldioxid, svaveldioxid och kvävedioxid och även egna valfria värden. Genom företagsspecifika förbrukningsslag är det möjligt att rapportera all energianvändning för den egna verksamheten. Uppgifter om storleken på miljöpåverkan för respektive förbrukningsslag hämtar du själv från leverantörerna.

Redovisning

I utförliga rapporter redovisas miljöutsläppen som diagram eller tabeller, grafiskt, normalårskorrigerat, prognosberäknat eller som nyckeltal. Det är även möjligt att bearbeta dem vidare i Excel med automatisk uppdatering. De uppsatta målförbrukningarna som finns visas också i miljörapporterna för att enkelt kunna följa upp progressen mot uppsatta mål, rapporterat både årsvis och månadsvis.

VILL DU VETA MER?

Kontakta någon av oss på Försäljning » eller fyll i formuläret nedan.