Man vrider på ventil

Drift och rondering

Få en komplett överblick av de fastigheter som ska ronderas.

Med drift och rondering får du en överblick av de fastigheter som ska ronderas. Aktiviteter kan enkelt planeras med tidsintervall och rondschema skapas med planerade drifts- och skötselsåtgärder per resurs. Återrapportering av ronder kan utföras via webbgränssnitt eller mobil.

Mallar

Via mallar bestämmer du vad som ska ronderas och i vilken ordning de ska ske. Det kan till exempel gälla allmän kontroll av el, belysning eller städning. Det kan också gälla återkommande arbetsuppgifter som ska utföras under en viss period som till exempel trappstädning eller gräsklippning. Du skapar en mall som du sedan kan återanvända till flera fastigheter.

Schemaläggning

Du bestämmer själv med vilken intervall som ronderingen ska utföras, till exempel en gång i veckan eller en gång i månaden. Allt eftersom kommer dessa att visas i fastighetsskötarens "Att göra lista".

Mobil rondering

Via ett mobilgränssnitt eller en app får du en bra överblick av de fastigheter som ska ronderas. Skötsel- och tillsynsinstruktioner för det som ska ronderas på respektive fastighet visas tydligt i telefonens "Att göra"-lista och det går snabbt att återrapportera ronden och registrera den tid som lagts ned.

Om brister påträffas kan ett ärende på dessa skapas i mobilen, som sedan automatiskt registreras i fastighetssystemet. En bild kan tas på det som ska åtgärdas och sparas tillsammans med ärendet. Rondering har stöd för NFC-teknik (Near Field Communication). Genom att märka upp alla ronderingspliktiga anläggningar med programerbara brickor eller klisterlappar, räcker det med att hålla mobiltelefonen mot taggen för att ronderingsmodulen ska hitta och identifiera de ronderingspunkter som är knutna till respektive anläggning.

VILL DU VETA MER?

Kontakta någon av oss på Försäljning » eller fyll i formuläret nedan.