Man skriver på skrivplatta

Underhåll

Full kontroll på utfört, planerat, budgeterat och eftersatt underhåll

Organisera underhåll

I vårt system kan du planera och fördela framtida underhållskostnader samtidigt som du får en samlad bild av kommande års åtgärder och kostnaden för dessa. Du kan planera och se kostnader för ett bestånd, en fastighet, en byggnad, en lokal, en lägenhet eller andra objekt. Denna information kan användas både av förvaltaren och även vid uthyrning för att beskriva lägenhetens/lokalens skick och utformning när du skriver den säljande beskrivningen.

Planering och budget

Framtida underhållsbehov planeras på årsbasis eller per månad. Planering kan göras både av lokal- och lägenhetsunderhåll och av yttre underhåll av fastigheterna. Underhållsplanen syns överskådligt via en planeringskalender som visar åtgärder och kostnader både på övergripande nivåer eller på enskilda objekt. I systemet kan du snabbt beställa utföranden av åtgärder från entreprenörer, vilka återspeglas i underhållsplanen direkt vid utförandet. 

Du kan också kategorisera underhållen och få fram en lista för att flytta underhållet mellan olika tider för utförande. När du angivit planerad kostnad och utfall, kan du enkelt se om det blir en differens, vilket gör programmet mycket användbart vid planerings- och budgeteringsarbete. All data kan föras över till Excel för vidarebearbetning om så önskas.

HLU

Programmen har också stöd för HLU, Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, där hyresgästen erbjuds renovering av lägenheten med vissa fastställda tidsmellanrum.

Dokument

Du kan på underhållet ange vem som ska utföra det och samtidigt skicka en beställningsblankett på det. Du kan både skriva ut det eller skicka via e-post. Dokument och annan information som till exempel ritningar och offerter kan sparas i underhållets journal.

Underhåll från ärende

Du kan smidigt skapa underhåll från ett ärende och även registrera särskilda underhållsärenden i det.

Mobilt gränssnitt och appar

Flera funktioner finns också tillgängliga på mobilt gränssnitt och appar.

VILL DU VETA MER?

Kontakta någon av oss på Försäljning » eller fyll i formuläret nedan.