nyproduktion2.jpeg

Nyproduktion

Hantera projekt och försäljning av nyproducerade bostadsrätter och äganderätter.

Nyproduktion är ett fastighetssystem med ett unikt projektregister som håller ihop de bostadsrätter, äganderätter och eventuella bilplatser som ingår i projektet. Systemet stödjer hela processen från exploateringsfastighet till marknadsföring, försäljning, inflyttning och eftermarknad:

Exploateringsfastigheter
Systemet ger dig en samlad bild av vilka fastigheter du äger, när de köptes in och när de beräknas bli ett projekt.  

Projektförberedelser
Projekt registreras och journal med uppgifter som ekonomisk plan, konkurrentanalys och projektplanering upprättas. Säljande projektbeskrivningar skrivs in. Bilder läggs upp via smidig bildhantering. 

Projekt marknadsförs
Projektet förbereds för att visas på egen hemsida eller på andra marknadsplatser som Hemnet, Blocket med flera. Intresseanmälningsfält skapas. Information som intressenter skriver in överförs till kundregistret som innehåller ett flöde som styr vad som fylls i, önskemål, kopplingar till eventuella bostäder kunden är intresserad av eller har köpt, dokument och journal. I kundregistret finns också möjlighet att ange önskemål på projekt.

Inredning förbereds
Alla artiklar läggs in med fabrikat, beskrivning, pris etc. Bostadstyper skapas och detaljerad inredningskatalog med val och tillval förebreds.

Marknadsföring
Utskick till intressenter om hur projektet framskrider. Projektnyheter läggs in för att löpande hålla intressenter informerade. Bilder kan med fördel användas ihop med projektnyheterna. Proffsiga utskick kan göras via brev, e-post och sms.

Säljstart
Bostäder importeras in i systemet med alla bostadsinformation. Bilder, planritningar och pdf'er kopplas till bostäderna och inredningen slutförs. Juridiska dokument som bokningsavtal anpassas för bostäderna.

Säljprocess
Projektet marknadsförs på Internet, visningsdatum publiceras och utskick görs till intressenter. I projektregistret visas dels alla kunder som är intresserade och det finns också en bearbetningslista som säljarna kan använda som ett utmärkt redskap för att bearbeta intressenterna. Om försäljning sker via externa mäklare kan de också arbeta i programmet via till exempel VPN-uppkoppling eller Vitec Online.

Köpprocess
När det är dags att skriva kontrakt så är det först bokningsavtal som tecknas och därefter förhandsavtal och upplåtelseavtal. För äganderätter är priset i sig uppdelat på fastighet respektive entreprenad. Nyproduktion är anpassat för att hantera nyproducerade objekt. Här finns även mäklarnas arbetsflöde med Mäklarsamfundets dokument med, om det blir aktuellt med en andrahandsförsäljning.

Vitec Online
Webbaserat verktyg för att stödja sälj- och köpprocessen inklusive dokumenthantering. Vitec Online är enkelt att använda, har avancerade funktioner och stöd för e-signering av dokument. Verktyget har kompletterats med inmatning för projekt- och bostäder. 

Inredningsval
Kunden loggar in på hemsidan och guidas smidigt runt i menyerna. Inredningsval görs, programmet visar summa, beställning och kundens uppgifter. Inredningsvalet blir underlag för arbetsorder som inredningsansvarig hanterar. En beställningslista och arbetsorder går till bygget.

Inflyttning
Möte med kund, slutlikvid, tillträde och nycklar hanteras.

Eftermarknad
Besiktning av bostaden med kund inför tillträdet, slutbesiktning och garantibesiktning görs och eventuella åtgärder och fel loggas av er eller kunden i Serviceärende. Skulle det bli fel i bostaden efter inflyttning så hanteras detta med hjälp av Serviceärende som också har stöd för användning i mobiler och surfplattor.

Statistik
Uppföljning kan göras på projektet. Underlag för försäljningsstatistik kan tas ut per projekt, per region eller företag. Kundstatistik visar kunder på karta och ger analys av kunden.

VILL DU VETA MER?

Kontakta någon av oss på Försäljning » eller fyll i formuläret nedan.