Person håller miniatyrhus med inredning

Nyproduktion

Hantera projekt och försäljning av nyproducerade bostadsrätter och äganderätter.

Från exploatering till sälj

Nyproduktion är ett fastighetssystem med ett unikt projektregister som håller ihop de bostadsrätter, äganderätter och eventuella bilplatser som ingår i projektet. Systemet stödjer hela processen från exploateringsfastighet  marknadsföring, försäljning och inflyttning till eftermarknad.

Exploateringsfastigheter

Systemet ger dig en samlad bild av vilka fastigheter du äger, när de köptes in och när de beräknas bli ett projekt.  

Projektförberedelser

Projekt registreras och journal med uppgifter som ekonomisk plan, konkurrentanalys och projektplanering upprättas. Säljande projektbeskrivningar skrivs in och bilder läggs upp via smidig bildhantering. 

Projekt marknadsförs

Projektet förbereds för att visas på egen hemsida eller på andra marknadsplatser som Hemnet eller Blocket. Intresseanmälningsfält skapas, med den information som önskas. Information som intressenter skriver in överförs till kundregistret som innehåller ett flöde som styr vad som fylls i.  Önskemål och kopplingar till eventuella bostäder kunden är intresserad av eller har köpt registreras också. I kundregistret finns även möjlighet att ange önskemål på projekt.

Inredning förbereds

Alla artiklar läggs in med fabrikat, beskrivning, pris och så vidare. Bostadstyper skapas och detaljerad inredningskatalog med val och tillval förebreds.

Marknadsföring

Utskick till intressenter om hur projektet framskrider. Projektnyheter läggs in för att löpande hålla intressenter informerade. Bilder kan med fördel användas ihop med projektnyheterna. Proffsiga utskick kan göras via brev, e-post och sms.

Säljstart

Bostäder importeras in i systemet med alla bostadsinformation. Bilder, planritningar och pdf:er kopplas till bostäderna och inredningen slutförs. Juridiska dokument som bokningsavtal anpassas för bostäderna.

Säljprocess

Projektet marknadsförs på internet, visningsdatum publiceras och utskick görs till intressenter. I projektregistret visas dels alla kunder som är intresserade och dels en bearbetningslista som säljare kan använda som ett redskap för att bearbeta intressenterna. Om försäljning sker via externa mäklare kan de också arbeta i programmet via till exempel VPN-uppkoppling eller Vitec Online.

Köpprocess

När det är dags att skriva kontrakt så är det först bokningsavtal som tecknas och därefter förhandsavtal och upplåtelseavtal. För äganderätter är priset uppdelat på fastighet respektive entreprenad, systemet är anpassat för att hantera nyproducerade objekt. Här finns även mäklarnas arbetsflöde med Mäklarsamfundets dokument med, om det blir aktuellt med en andrahandsförsäljning.

Vitec Online

Webbaserat verktyg för att stödja sälj- och köpprocessen inklusive dokumenthantering. Vitec Online är enkelt att använda, har avancerade funktioner och stöd för e-signering av dokument. Verktyget har kompletterats med inmatning för projekt- och bostäder. 

Inredningsval

Kunden loggar in på hemsidan och guidas smidigt runt i menyerna. Inredningsval görs, programmet visar summa, beställning och kundens uppgifter. Inredningsvalet blir underlag för arbetsorder som inredningsansvarig hanterar. En beställningslista och arbetsorder går till bygget.

Inflyttning

Möte med kund, slutlikvid, tillträde och nycklar hanteras.

Eftermarknad

Besiktning av bostaden med kund inför tillträdet, slutbesiktning och garantibesiktning görs och eventuella åtgärder och fel loggas av er eller kunden i Serviceärende. Skulle det bli fel i bostaden efter inflyttning hanteras detta med hjälp av Serviceärende, som också har stöd för användning i mobiler och surfplattor.

Statistik

Uppföljning kan göras på projektet. Underlag för försäljningsstatistik kan tas ut per projekt, per region eller företag. Kundstatistik visar kunder på karta och ger analys av kunden.

VILL DU VETA MER?

Kontakta någon av oss på Försäljning » eller fyll i formuläret nedan.