Vitec Energiuppföljning Avläsningshantering

OKTOBER

Under avläsningshantering-webbinariet går vi igenom hur man kan sätta upp avläsningsresurser i systemet för att få gruppering på mätarna. Vi går igenom hur man gör om man har mätare som läses in från leverantör och hur vi kan koppla dessa så det går att följa upp hur mycket av mätpunkterna som kommit in i systemet.

Agenda

  • Diskussion kring hur grupperingar av mätpunkter kan göras
  • Skapande av avläsningsresurser
  • Koppla mätare till avläsningsresurs
  • Koppla ihop avläsningsresurser med varandra om man tex ska se varandras områden 
  • Avläsningsinmatning historiska värden
  • Avläsningsinmatning
  • Avläsningsunderlag
  • Mätaravläsning App
  • Månadsmätning och timmesmätning - generella funktioner samt övergångar

Vitec Kunskap - Abonnemangsavgift

För att kunna delta på ett webbinarium måste du betala en abonnemangsavgift för Vitec Kunskap. För att registrera Vitec Kunskaps abonnemang kontakta Therese Ericson » . När du är registrerad kan du delta i alla live-webbinarier och du får tillgång till alla inspelade webbinarier.

 

  ANMÄLAN EJ ÖPPEN