AdobeStock_147713578.jpeg

Webbinarium

Ett webbinarium är en utbildning som hålls online. Vi erbjuder webbinarium som följer kalenderåret så att vi proaktivt kan hjälpa dig så att du är förberedd inför de arbetsprocesser som löper under året. Här är en kort beskrivning hur ett webbinarium kan gå till:

  • Se vilka webbinarier som är aktuella på vår hemsida samt genom våra nyhetsbrev
  • Välj det webbinarium som passar dig och anmäl dig via kontaktformulär på hemsidan
  • Inloggningsuppgifter mailas till dig som du använder då webbinariet hålls
  • Följ webbinariet live och chatta in dina frågor till vår Vitec medarbetare som i slutet av passet besvarar frågor
  • Webbinariet börjar med 1h generell genomgång som sedan följs av en fördjupad del med 1h specialistgenomgång och frågestund
  • Webbinariet spelas in och finns sedan tillgängligt på Vitec Kunskap

Se inplanerade webbinarium för 2019 i listan till höger.

 

Webbinarium

Vitec Kunskap
Vitec Kunskap - Genomgång för att komma igång »

GDPR
Inspelat
GDPR Generell genomgång »
GDPR Vitec Online  »
GDPR Vitec Hyra  »
GDPR 3L Pro »
GDPR Marknad/Webbplats »

Vitec 3LPro
Redovisning  »

Inspelat
Systemansvar (systeminställningar/rättigheter) »
Uppsättning av projekt och genomgång av projektrapporter »
Uppsättning av rapportkontoplaner »
Anläggning och inventarieredovisning »
Årsskifteskörning/Bokslut/Klienthantering »
Fakturering »

 

Vitec Ekonomi

Inspelat
Grundkurs i Vitec Ekonomi »
Nyfiken på Vitec Ekonomi»

 

Vitec Energiuppföljning

Inspelat

Grundkurs i Vitec Energiuppföljning »
Rapporthantering »
Förberedelse Kostnads- och budgetuppföljning » 
Mätare »
Administratör,mätarmallar,förbrukningsslag »
Administratör,hämtning och uppsättning av väderdata »
Administratör förberedelse avläsning med karttjänst »
Mätaravläsningsapp »
Koppla avläsare till mätare »

 

Vitec Hyra
Registervård - Augusti
Mediadebitering (IMD) - September
Avgiftsförändring, retroaktivitet, Indexuppräkning, Procentuppräkning - Oktober
Avstämning bokföring - November
Roller och behörigheter - November
Betalningar - December

Inspelat
Kontraktshantering bostäder» 
Kontraktshantering lokaler »
Fakturering »
Rapporter och annan utdata »
Kravverksamhet »
Avstämning »
Administration »
Allmänt, tips & trix » 
Avgiftsförändring, retroaktivitet, Indexuppräkning, Procentuppräkning » 
Moms och omsättningshyror » 
Grundkurs i Vitec Hyra »
Reskontra »
E-signering »
BRF »
Tomträtt »
Dokumentarkivet och dokumenthantering » 

Vitec Marknad/Webbplats
Utbildning av uthyrningsprocessen, front och admin »
Utbildning av Webbplats»

Vitec Online
Inspelat
Uthyrning lokaler »
Uthyrning lägenheter »
Uthyrning dokumenthantering »

Vitec Teknisk Förvaltning
5
/9 Ärendehantering i Appen »
7/10 Kontroll och rondering i Appen »
4/11 Besiktning i Appen »
Grunddata och systeminställningar - November
Exchangekoppling - December
Boform & HLU - December

Inspelat
Lokal/Lägenhet Planerat Underhåll »
Fastighet Planerat Underhåll »
Besiktning »
Avtal»
Drift »
Kontroller »
Rapporter »
Superuser/Inställningar »
Ärendehantering och meddelanden »

 

Vitec Verksamhetsanalys
Kolumnverktyg - Skapa rapporter -  Ej Live »
Kostnadsställen -  Ej Live »

Inspelat
Poster och styrtabell »
Radmallar »