Handelsbanken Liv

15 mars 2017

Handelsbanken Liv har använt Capitex Pension sedan 1994 för att göra pension och försäkringssammanställningar till de viktigaste kunderna.

Genom programmet säkerställer vi att kunden får en korrekt nulägesbild över sin samlade pensions-, och försäkringstrygghet. Vi vet att Capitex har korrekta siffror och vi känner oss trygga med den kompetens vi mött genom vårt över 20 år långa samarbete med Vitec Capitex.” Säger Elisabeth G Hammarskiöld Affärsspecialist Företagsmarknad på Handelsbanken Liv.

Capitex Pension används idag av ca 100 försäkringsspecialister Handelsbanken Liv runt om i Sverige.

Det bästa med Vitec Capitex är att de är proffsiga, pålitliga och engagerade” enligt Elisabeth G Hammarskiöld.

Elisabeth G Hammarskiöld.
Handelsbanken Liv
Till Handelsbanken Liv >>