Länsförsäkringar

14 mars 2017

I slutet av 2016 lanserade Länsförsäkringar sitt nya centrala system som bland annat använder Capitex Pension för att göra försäkringsbehovsutredningar. Vitecs standardsystem Capitex Pension har i det byggts ut med komponenten för att importera försäkringar som underlättar och effektiviserar registeringen av dem. Dessutom har anpassningar gjorts i både Capitex Pension och i kringliggande funktionalitet som kopplar samman Capitex Pension med Länsförsäkringars centrala system.

Vitec Capitex har varit väldigt lyhörda när det gäller förändringar som vi velat göra i systemet. Vid problem har Vitec Capitex varit snabba och serviceinriktade för att lösa dem.” säger Magnus Andersson, Pensionsspecialist Länsförsäkringar Fondliv.

Länsförsäkringars lösning används idag av 700 handläggare som nu effektivare kan hjälpa kunderna med att illustrera och förbättra deras pensionssituation.

Det bästa med Capitex Pension är att verktyget tydligt och enkelt visar en överblick för hur pensionen, sjukförsäkringarna och efterlevandeskyddet blir för kunden. Capitex Pension visar tydligt skillnaden mellan kundens önskade pensionsnivå jämfört med nuvarande pensionsnivå” avslutar Magnus Andersson.

Magnus Andersson
Länsförsäkringar

Till Länsförsäkringar >>