Beräkningsmotorer

Vitec erbjuder beräkningsmotorer som produkter för integration i programvaror för ekonomisk analys och rådgivning. Det finns stöd för flera tekniska miljöer och vi hjälper våra kunder att hitta den teknik som är lämpligast för dem. Med vår specialistkunskap hjälper vi även våra kunder med att integrera de kraftfulla och omfattande beräkningsmotorerna. Detta stöd kan bestå av flera delar och den enskilda kundens behov styr valen:

 • Anpassa befintliga beräkningsmotorer
 • Utveckla nya beräkningsmotorer
 • Skapa anpassade beräkningsgränssnitt (wrapper)

Alla alternativ kan med fördel kombineras med konsulttjänster från Vitec för mer omfattande införanden eller bara vanlig ”hands-on-hjälp”.

Kontakt

Per Wristel

Teknisk sälj & Innovation

mejl: per.wristel@vitec.se

telefon: +46 852 230 914

Tekniska fakta

Beräkningsmotorerna erbjuds till ett flertal plattformar: 

 • Som molntjänst
 • SOAP, webservices
 • REST, webservices
 • Javascript bilbiotek
 • Java bibliotek (JAR)
 • .Net assembly (dll)

Lån och krediter

Beräkningar för

 • Kvar att leva på/Boendekaklyl
 • Effektiv ränta
 • Ränteskillnadsersättning

Pension

Beräkningar för

 • Maxavsättning
 • Pensionskalkyl
 • MIS-tolk
Espoo T (7479) 2.jpg
Oslo (29) 0.jpg

Fastigheter/Bostäder

Beräkningar för

 • Kapitalvinst, fastighetsförsäljning
 • Kassaflöde/lönsamhetsanalys, fastighetsinvestering

Skatt och övrigt

Beräkningar för

 • Skatteberäkning, fysiska personer
 • Fullständig prognos för privatekonomi