Fastigheter/Bostäder

Vitec Affärsområde Finans & Försäkring erbjuder beräkningsmotorer som produkter för integration i programvaror för ekonomisk analys och rådgivning

Beräkningar för:

  • Kapitalvinst, fastighetsförsäljning

Kontakt

Per Wristel

Teknisk sälj & Innovation

mejl: per.wristel@vitec.se

telefon: +46 852 230 914

Espoo T (7414) 2.jpg

Kapitalvinst, fastighetsförsäljning

Beräkningsmotorn räknar fram skatten och möjligt uppskov vid en fastighet/bostadsförsäljning.

Beräkningsmotorn kan användas i tex deklarationsprogram och skapar då erforderliga deklarationsblanketter såsom K2, K5, K6, K7, K8, K12 och blankett 2197.

Beräkningsmotorn kan också användas vid lånelöfte, kreditgivning eller annan planering runt köp av ny bostad för att göra en prognos på den tillgängliga handpenningen efter försäljning.

Kassaflöde/lönsamhetsanalys, fastighetsinvestering
Beräknar kassaflöde, resultat, likviditet- och lönsamhetsanalys för fastighetsinvesteringar.

Beräkningsmotorn kan också ta fram dokument med tydliga sammanställningar över underlaget och resultatet.

Framtagna analyser och dokument kan användas som värderingsunderlag vid belåning i samband med fastighetsinvesteringar eller tex som bilaga i prospekt vid fastighetsförsäljning.