Lån och krediter

Vitec Affärsområde Finans & Försäkring erbjuder beräkningsmotorer som produkter för integration i programvaror för ekonomisk analys och rådgivning

Beräkningar för:

  • Kvar att leva på/Boendekaklyl
  • Effektiv ränta
  • Ränteskillnadsersättning 
Tampere (9) 0.jpg

Kvar att leva på/Boendekalkyl

Beräknar ”Kvar att leva på” enligt finansinspektionens krav utifrån bruttoinkomster och uppgifter om lån och bostäder. Budget baserat på egna belopp eller enligt konsumentverkets riktlinjer. Kalkyl för amorteringskrav och amorteringsrådgivning.

Exempel på användningsområden:

  • Används hos de flesta banker för att avgöra låneutrymmet för ett hushåll.
  • Används både för konsumentkrediter och för bolån.
  • Används i sin helhet för komplexa beräkningar eller för enklare kalkylgränssnitt direkt till slutkonsument.
  • Används för att ta fram dokument med tydliga sammanställningar över hushållets ekonomi både före och efter en förändring av lån eller boendesituation.

Beräkningsmotorn kan också kombineras med ett standardiserat användargränssnitt som går att integrera i en skräddarsydd låneprocess.

Effektiv ränta

Beräknar effektiv ränta enligt bolånedirektivet och konsumentkreditlagen på de flera varianter av lån, både korta ”SMS-lån” och långsiktiga bolån.

Beräkningsmotorn kan användas för olika regulatoriska faktablad eller som upplysning i kalkyler riktade direkt mot slutkonsument.

Oslo (17) 0.jpg
Stockholm (74) 0.jpg

Ränteskillnadsersättning

Beräknar i enlighet med finansinspektionens krav den maximala ränteskillnadsersättningen som kreditgivare får ta ut då kunden löser ett bundet lån i förtid. Beräkningsmotorn hanterar både det historiska regelverket och det nya regelverket.

Beräkningsmotorn kan användas internt av banken eller som självrådgivning direkt till slutkonsument.