Pension

Vitec Affärsområde Finans & Försäkring erbjuder beräkningsmotorer som produkter för integration i programvaror för ekonomisk analys och rådgivning

Beräkningar för:

  • Maxavsättning
  • Pensionskalkyl
  • MIS-tolk

 

Kontakt

Per Wristel

Teknisk sälj & Innovation

mejl: per.wristel@vitec.se

telefon: +46 852 230 914

Umea (9) 2.jpg

Maxavsättning

Beräknar maximal avdragsgill pensionskostnad för arbetsgivare enligt såväl huvud- som kompletteringsregeln.

Beräkningsmotorn kan också ta fram dokument med sammanställningar över underlaget och resultatet.

Pensionskalkyl

Beräknar en pensionsprognos för allmän pension, avtalsenliga tjänstepensioner, övriga tjänstepensioner och privat pension. Beräkningarna följer pensionsmyndighetens prognosstandard. Avkastningar och avgifter kan justeras. Beräkningsmotorn hanterar kapitalförsäkringar samt skatteberäkning på försäkringar som inkomstbeskattas så att det totala resultatet kan presenteras netto efter skatt. Prognoser beräknas också för olika typer av efterlevande, sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Beräkningsmotorn kan också ta fram dokument med sammanställningar över underlaget och resultatet.

Beräkningsmotorn kan också kombineras med ett standardiserat användargränssnitt som går att integrera i en skräddarsydd sälj- eller rådgivningsprocess.

Oslo (12) 0.jpg
Vitec (9913) 0.jpg

MIS-tolk

Inom försäkringsbranschen finns ett XML-dataformat som kallas MIS för utbyte av försäkringsinformation mellan olika system. Vi erbjuder APIer för att tolka dessa MIS-filer till försäkringsuppgifter som kan presenteras för försäkringstagaren eller användas som underlag till en prognos i vår pensionskalkyl.