Skatt och övrigt

Vitec Affärsområde Finans & Försäkring erbjuder beräkningsmotorer som produkter för integration i programvaror för ekonomisk analys och rådgivning

Beräkningar för:

  • Skatteberäkning, fysiska personer
  • Fullständig prognos för privatekonomi

Kontakt

Per Wristel

Teknisk sälj & Innovation

mejl: per.wristel@vitec.se

telefon: +46 852 230 914

Skatteberäkning, fysiska personer

Beräkningsmotorn räknar fram skatt för löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet (inkomstdeklaration 1).

Beräkningsmotorn kan användas fristående av programvaror där man utifrån bruttoinkomster behöver kunna beräkna nettoinkomster eller skattereduktioner. Beräkningsmotorn används internt av flera andra beräkningsmotorer från Vitec.

Den fristående skatteberäkningsmotorn finns också för motsvarande skatteregler i Norge.

Tampere (10) 0.jpg
Vitec (9913) 0.jpg

Fullständig prognos för privatekonomi

Beräknar en livslång prognos för en privatpersons kassaflöde och balansräkning för att belysa behov som tex sparande eller för att analysera och simulera tänkta investeringar eller andra förändringar av privatekonomin.

I prognosen ingår bland annat:

  • Pensioner
  • ISK, aktier/fonder och sparkonto
  • Bolån och blancolån
  • Företagsägande och bostad/fastighetsinvesteringar
  • Löneinkomster och barnbidrag
  • Levnadskostnader

Beräkningsmotorn kan också ta fram dokument med tydliga sammanställningar över underlaget och resultatet.

Beräkningsmotorn kan också kombineras med ett standardiserat användargränssnitt som går att integrera i en skräddarsydd sälj- eller rådgivningsprocess.