Partners

I mäklarsystemet har du möjlighet att såväl hämta information från, som skicka information till tredjepartsleverantörer. I de flesta fall krävs att du tecknar avtal direkt med respektive företag. Nedan hittar du aktuella kontaktuppgifter till våra partners och leverantörer:

Fastighetsinformation och statistik

Lantmäteriet

Utdrag från fastighetsregistret med information om lagfaren ägare, taxeringsvärde, pantbrev, servitut osv.

Vitec hanterar avtalet mellan ditt företag och Lantmäteriet. Avtalet tillsammans med mer information hittar du här >>

Värderingsdata

Tjänster för statistik, analys och värdering av fastigheter och bostadsrätter.

Mer information på varderingsdata.se >>

Bostadssajter

Bovision           

www.bovision.se >>

Kontaktperson: Therese Lind
070-428 78 53, therese.lind@bovision.se

Hemnet

www.hemnet.se >>

Kontaktperson: Hemnet Support
0775-17 00 00, maklarsupport@hemnet.se

Hitta hem

www.hittahem.se >>

 

Objektvision

www.objektvision.se >>

Kontaktperson: Anna Lindgren
0480-47 75 60, info@objektvision.se

Blocket

Schibsted Sales & Inventory Fastighet
Kontaktperson: Se länk
https://www.blocket.se/apps/support/form/0?id=11