digitalsignatur.jpg
Digital Signatur

Digital signering och ID-kontroll i en sömlös integration med Express Mäklarsystem

Vitec Mäklarsystem AB har ett samarbetsavtal med företaget Verified, som erbjuder en plattform för digital signering och identifiering. Detta innebär att du kan arbeta med digital signering i Express Mäklarsystem.

Bakgrund

Elektronisk identifiering och elektronisk underskrift är idag förutsättningar för användningen av många digitala tjänster. Överallt på internet där det krävs särskilt hög säkerhet kan du legitimera dig genom att logga in med e-legitimation som till exempel mobilt BankID, som är den vanligaste lösningen för elektronisk identifiering i Sverige. Genom e-legitimationen kan användaren legitimera sig och skriva under avtal hos olika myndigheter och privata företag.

Ny fastighetsmäklarlag 1 juli 2021
Som du säkert känner till har det pågått ett arbete med en förnyad fastighetsmäklarlag. Regeringen överlämnade den 4 februari 2021 en remiss till Lagrådet för bedömning av sitt förslag till ny fastighetsmäklarlag. Den 26 maj 2021 togs beslutet i Riksdagen och den nya lagen trädde ikraft den 1 juli 2021.

I remissen fanns det förslag om att uppdragsavtal och depositionsavtal ska kunna skrivas under elektroniskt. Detta ska ske med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i EU:s förordning om elektronisk identifiering. I den nya fastighetsmäklarlagen finns alltså nu en sådan bestämmelse i lagens 3 kap. 5 §. I bestämmelsen framgår att uppdrags- och depositionsavtal får undertecknas med elektronisk underskrift och det går bra att använda sig av bank-ID för identifiering. Det kommer även fortsättningsvis vara möjligt att signera avtalen för hand. Du som fastighetsmäklare kommer därmed efter lagens ikraftträdande ha två alternativ att använda dig av, vilket gör att du kan anpassa signeringen efter dina kunders behov och önskemål. 

Observera ovanstående inte medför någon förändring vad gäller formkraven för köpekontrakten och överlåtelseavtalen. För båda dessa kontrakt gäller även fortsättningsvis principen ”penna på papper” för dess giltighet. Köpekontrakten och överlåtelseavtalen regleras i annan lagstiftning än fastighetsmäklarlagen vilket innebär att det måste till en förändring i jordabalken respektive bostadsrättslagen för att ändra dessa avtals formkrav. 

Digital signatur - en del av mäklarens vardag
Möjligheten att använda elektronisk underskrift i fastighetsmäklarnas vardag är stor, och situationerna är många. Frågelistan är ett exempel, där säljaren signerar lämnade uppgifter och köparna att de tagit del av den. Olika typer av tilläggsavtal skulle kunna signeras digitalt. Vidare kan parterna signera att de tagit del av journalen. Säljaren kan godkänna objektbeskrivningen innan försäljning och köparen kan sedan signera att hen tagit del av den. Säljaren kan signera att de angivna driftskostnaderna stämmer. Parterna kan signera att de tagit del av budförteckning och budhistorik. Och så vidare. Listan kan göras lång. Även upplåtelse- förhands- och bokningsavtal för bostadsrätter kan signeras, liksom avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund.

I och med den nya fastighetsmäklarlagen kan nu alltså även uppdragsavtal och depositionsavtal signeras digitalt. Bortsett från köpekontrakt och överlåtelseavtal är det i princip fritt fram att använda digital signatur i din mäklarvardag!

Så här fungerar det

Verifieds tjänst är sömlöst integrerad i Express Mäklarsystem och det finns mycket kraftfull funktionalitet. I korta drag så kommer du kunna välja att skicka iväg dokument direkt från Express till dina kunder för signering. När dokumentet är signerat av alla parter så kommer du få en notis om att det finns tillgängligt i Express.

Det kan vara bra att känna till att Verified erbjuder tilläggstjänster t ex "Display name". Om ni inte har något eget display name står det “Verified” när man signerar via mobilt BankID. Har man eget kan det t.ex. stå “Mäklarbolaget AB”. Vidare kan man dela upp sin organisation i grupper där deltagarna i en grupp enbart ser dokumenten som tillhör gruppen. Om man bara behöver se sina egna dokument - alltså inte någon gruppansvarig som ska se gruppens - så behöver man ingen grupp.

Hur kommer jag igång?

Vi har integrerat digital signatur i Express Mäklarsystem. Du behöver bara teckna ett avtal med Verified, sedan kan du börja använda tjänsten.

Avtal och priser

Kontakta våra säljare via länken nedan. De informerar om hur du beställer och vilka priser som gäller. Du kan välja mellan fast och rörligt pris. Välkommen!
Kontakta våra säljare »

Verified_logo.png

Företaget Verified

... erbjuder bland annat elektronisk signering och identifiering. Verifieds resa startade i Sverige 2012. Kort därefter lanserades första versionen av plattformen för den svenska marknaden. Idag erbjuds en komplett produktportfölj inom digital signering & identifiering med ca 1000 kunder fördelat på de nordiska länderna. Plattformen har stöd för bland annat BankID.

Läs mer om Verified här »