Kundkännedom.jpg
Kundkännedom (KYC)

Uppfyller du Penningtvättslagens krav på kundkännedom och riskbedömning?

I korthet innebär penningtvättslagen att fastighetsmäklaren måste göra en bedömning av risken för att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Lagen ställer höga krav på att fastighetsmäklaren har bra kunskap om sina kunder.

För att uppnå denna kunskap om kunden har mäklaren en skyldighet att ställa frågor om bland annat syftet med olika transaktioner och hur ett köp ska finansieras. I vissa fall kan fastighetsmäklaren behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som bekräftar kundens förklaring. Mäklaren ska i varje enskilt fall bedöma om risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är låg, normal eller hög. Hen ska sen anpassa åtgärderna för kundkännedom efter det.

(Källa: Fastighetsmäklarinspektionen.) Läs informationen i sin helhet här >>

Tjänsten Kundkännedom (KYC - Know Your Customer) är ett verktyg för hantering av Penningtvättslagens krav på kundkännedom och riskhantering.

Tjänsten möjliggör digitaliserad administration enligt KYC-processen. Fördelarna med denna process är bland annat följande:

  • Skapar trygghet i att uppfylla penningtvättslagen.
  • Frigör tid och resurser.  
  • Förser ett automatiserat och spårbart system.

 

Integrerad lösning

Vitec har i samarbete med företaget Regtech Solution tagit fram en integrerad lösning där Kundkännedom (KYC) erbjuds som ett komplement till Express Mäklarsystem.

Väljer du att köpa till tjänsten Kundkännedom (KYC) till Express Mäklarsystem sker följande under ett pågående förmedlingsuppdrag:

  • Daglig automatisk kontroll/riskbedömning av säljare och köpare från och med uppdragsdagen fram till tillträdesdagen
  • Rapportering av eventuella träffar i samband med den automatiska kontrollen/riskbedömningen
  • Slutrapport via e-post på tillträdesdagen

Du kan välja att starta tjänsten för ett enskilt uppdrag, eller låta  systemet utföra kontrollerna löpande för alla uppdrag. Kontrollerna sker i bakgrunden och påverkar inte ditt arbete i Express Mäklarsystem.

Du kontaktar våra säljare för att teckna avtal.

Kontakta våra säljare » 

De senaste åren har antalet nya internationella lagar och regler om AML (antipenningtvätt) och mot terrorfinansiering stiftats och därmed har kraven på företagens kontroll och kunskap om sina kunder ökat explosionsartat. För att uppfylla kraven krävs ofta betydande investeringar i teknik, lösningar och utbildning för att säkerställa regelefterlevnad.

Fler än 15 000 svenska bolag påverkas av regler för KYC och AML – och många saknar professionella lösningar. Med hjälp av tjänsten Kundkännedom (KYC), som är framtagen av  Regtech Solution och integrerad i Express Mäklarsystem, säkerställer du att ditt mäklarföretag  uppfyller kraven enligt Penningtvättslagen. 

Läs mer om Regtech Solutions >>