cases forside.jpg
Cases

Kundecases om Vitec Alocs kapitalmarkedsløsninger

Vitec Aloc har leveret kapitalmarkedsløsninger til en lang række kunder inden for følgende brancher:
 • Private Banking
 • Asset Management (formuepleje og kapitalforvaltning)
 • Pension & Insurance
 • Trading & Order Management (aktie- og børshandel)
 • Bank Treasury
 • Corporate Treasury

Læs her, hvad de har fået ud af samarbejdet med Vitec Aloc og se deres vurdering af vores virksomhed, medarbejdere, løsninger og services.

Bliv ringet op

Når du udfylder, og sender denne formular, accepterer du, at Vitec Aloc behandler dine personlige data. Du kan læse om vores behandling af dine personlige data her.

Oslo Pensjonsforsikring - I centrum som kunde

At skifte sin investment management løsning ud, er ikke noget, man bare gør. Det er en langsigtet strategisk beslutning, der baserer sig på langvarige og grundige analyser og overvejelser.

I april 2019 besluttede Oslo Pensjonsforsikring, at deres fremtidige investment managment løsning skulle være Vitec Alocs PORTMAN system. PORTMAN er opbygget af moduler, og det betyder, siger Lars Haram, at den tekniske platform er sikret mod de fremtidige krav, der opstår, efterhånden som forretningen vokser eller bliver mødt af nye lovgivningskrav. Sker det, så køber man det modul, der dækker behovet.

”Vitec Aloc overbeviste os om, at de havde både evne og vilje til at udvikle og fremtidssikre systemet. De lyttede og forstod, og i det hele taget passede vi bare rigtig godt sammen”.

Lars Haram, CIO og leder af kapitalforvaltningen i Oslo Pensjonsforsikring

 

Oslo Pensjonforsikring - hvid baggrund.png

Eika Boligkreditt - Rapportering løftet til et nyt niveau

Da norske Eika Boligkreditt besluttede sig for at kigge efter en ny investment managment løsning, var der flere mål. Helt grundlæggende skulle det sikre god ALM (Asset Liability Management) og forvaltning af de finansielle instrumenter. Men derudover havde Eika to overordnede mål: Rapporteringsmulighederne ud til organisationen skulle effektiviseres og niveauet for support og samarbejde skulle med den nye samarbejdspartner løftes markant. Begge dele er opnået med Vitec Aloc.

"Der er ingen tvivl om, at samarbejdet har hjulpet os til at effektivisere vores processer. For eksempel bruger vi nu betydelig mindre tid på bogføring og regnskab, tid som vi i stedet kan bruge dér, hvor det faktisk flytter noget for forretningen”.

Henrik Bråten, Controller middle office hos Eika Boligkreditt

Danske Bank - Et samarbejde gennem mere end 20 år

Danske Bank har samarbejdet med Vitec Aloc i mere end tyve år. Primært fordi PORTMAN-løsningen gør det til en god forretning for Danske Bank, og fordi Vitec Aloc kender finanssektoren bedre end de fleste. Der er opbygget et stærkt samarbejde og en gensidig tillid. 

”Vitec Alocs forretningsmæssige styrke ligger i, at de kender sektoren så godt, som de gør".

”Vi er rigtig glade for supportfunktionen. Vi møder kun kompetente og servicemindede medarbejdere".

Sophie Hansen, Head of Tax Services and Customer Reporting, Private Banking Elite kunder i Danske Bank

Nykredit logo.png

Handelsbanken - Fokus på effektive arbejdsprocesser

Når ambitionen er til stadighed at øge effektiviteten, så stiller det også krav til de interne rutiner og processer.  Løsningerne skal understøtte automatisering af daglige rutiner og arbejdsprocesser, så der kan frigøres tid og ressourcer fra drift til andet og mere værdiskabende arbejde til glæde for kunderne.

"Vitec Aloc har sine rødder i den finansielle sektor, og de ved, hvad der foregår i en bank, og derfor ved de også, hvornår noget er rart at få fixet, og hvornår noget er vigtigt at få fixet. Og det skinner heldigvis igennem i den løbende udvikling af systemerne i forhold til brugergrænseflader mm. som er med til at styrke og effektivisere vores arbejdsprocesser”.

Esben Bøgeholdt Kæmpegaard, Chef for Handelsbankens Danmarks formueprodukter

SEB - Har anvendt IDEAS handelssystem siden 1997

SEB er en svensk bank, hvilket betyder, at en del rapporteringer skal sendes til Sverige og herfra rapporteres videre til de svenske myndigheder. Det indebærer, at alt som handles i Danmark i IDEAS, skal overføres til det centrale svenske system. I gamle dage, hvilket i denne sammenhæng er før MIFID II blev indført i 2018, foregik væsentlige dele af den proces manuelt, med alt hvad det indebar af øget risiko for misforståelser, tastefejl og andet.

Der var altså helt åbenlyst et stort forretningsmæssigt potentiale i at få automatiseret den proces.

”Vi har stor tillid til Vitec Aloc og deres markedsforståelse, så derfor lyttede vi selvfølgelig, da de præsenterede os for en API-løsning, der hiver data direkte ud af IDEAS og lægger det ind i vores centrale rapporteringssystem i Sverige”. ”Og det er vi glade for i dag”.

Mogens Juhl, IT-chef i SEB Danmark

Nykredit logo.png

PensionDanmark - Et strategisk skifte til PORTMAN

PensionDanmark besluttede sig i 2016 for at insource porteføljeadministrationen med alt, hvad det indebærer af komplicerede daglige registreringer og værdiansættelser af finansielle instrumenter for en pensionskasse, der administrerer ca. 300 mia. kroner.

Til forskel fra en række af de større alternativer, er PORTMAN et meget åbent system. Man kan så at sige få lov til at se, hvad der gemmer sig under hjelmen. Men måske endnu vigtigere, så er det muligt at koble PORTMAN direkte på PensionDanmarks øvrige systemer.

”Det har lettet arbejdet med performancemåling, risikostyring og ledelses- og regnskabsrapportering og dermed frigjort tid, som kan bruges der, hvor det betyder noget for forretningen”.

Anders Bruun, CFO og ansvarlig for fondsrapportering i PensionDanmark

Lundbeckfonden - Samarbejde baseret på gensidig tillid

Lundbeckfonden har valgt PORTMAN, fordi det er en investment management løsning, der kan løse, hvad de har brug for. Det andre systemer kan mere end PORTMAN er ikke noget, som de har så meget brug for, at det kan opveje de andre fordele ved denne investment management løsning. Og så er det kendetegnende, at mange af de it-selskaber, der udbyder de større komplekse løsninger, selv er meget store, og at man derfor hurtigt risikerer at blive overset og glemt.

"Det er rigtig vigtigt for os, at vi er kendte i huset. At vi har en stemme og bliver hørt. Og det gør vi. Vitec Aloc er meget lydhøre, og det er meget vigtigt for os”.

Lotte Halse, Investment Controller hos Lundbeckfonden

Nykredit fik brugervenlig og skalerbar MiFIR løsning

State-of-the-art. Sådan lød dommen over Vitec Alocs løsning til investor protection, PORTMAN MiFIR, efter to måneders drift hos Nykredit, som var en af de første kunder på løsningen. Rasmus Grinderslev, som på daværende tidspunkt var Product Manager i Vitec Aloc, forstår godt begejstringen: ”Det er ikke bare en black box, de har fået leveret. Brugerne har været med på rejsen lige fra starten, og løsningen er designet ud fra det konkrete workflow brugeren sidder i – så forventningerne er blevet indfriet fra Dag 1”.

”Med PORTMAN MiFIR har Vitec Aloc givet os svaret på den daglige rapporteringsudfordring, som lovændringen har medført. Vores reaktionstid er forkortet væsentligt, og holdt op imod risikoen for dramatiske ændringer på værdipapirmarkedet, giver det os stor tryghed, at vi er beredte.”

Klavs Holten, Head of Reporting i Nykredit

Accunia - Automatisering giver tid til kunderne

Med PORTMAN automatiseres Accunias daglige overblik over indestående i depotbanker, styring af limits og differentieret kunderapportering baseret på avancerede performanceberegninger. Input og output automatiseres i en sådan grad, at forretningens tid kan bruges, hvor den skaber størst værdi. Det dedikerede kundeteam sikrer, at Accunia kontinuerligt får mest mulig værdi ud af løsningen.

”Vi kan nu i langt højere grad fokusere på kunderapportering og controlling i stedet for input og indtastning. Det giver os en større sikkerhed, når der skal afstemmes beholdninger, opgøres positioner, afkast osv. Det er grundlaget for en meget direkte styrkelse af vores kundeservice”.

- Jeanette Engdal, CFO hos Accunia.

AP Pension - Fremtidssikring af væksten

Vitec Aloc blev valgt som leverandør af en ny investment management løsning, som skulle fremtidssikre væksten hos AP Pension, uden at der skulle tilføres ekstra personale.

AP Pension har opnået en række fordele ved at vælge Vitec Aloc som leverandør:

 • Øget produktiviteten uden at ansætte flere folk
 • Hurtigere gennemførelse af opgaver – fra uger til dage
 • Færre manuelle processer
 • Mere valide resultater

Platformen er meget intuitiv at bruge, så medarbejderne kunne hurtigt komme i gang med at bruge systemet. Samtidig har AP Pension og Vitec Aloc et godt samarbejde, som bl.a. har ført til oprettelsen af en ERFA-gruppe for pensionsionsselskaberne.

Løsningen bruges til administration af hele AP Pensions portefølje.

"Det var en økonomisk god beslutning for AP Pension at skifte til PORTMAN. Produktiviteten er øget, og prisen på nye moduler og vedligehold er på et andet niveau end tidligere. Så for AP Pension er implementeringen af Vitec Alocs system en investering, der giver value for money".

- Karsten Laursen, Økonomichef og Carsten Gjede, Risikostyringschef hos AP Pension

"Ingen andre systemer kan tilbyde mere end SUPERPORT"

Salling Group har samarbejdet med Vitec Aloc siden 1992. Alt hvad Salling Group laver af finansielle transaktioner ender i SUPERPORT.

Salling Group har med understøttelsen fra Vitec Aloc udvidet og tilpasset løsningen, og har med den seneste opgradering fået SUPERPORT op i superligaen:

 • Der er nu fuld automatisering imellem ERP-systemet (SAP), handelsplatformen (FXall), banken og SUPERPORT
 • Salling Group kan nu bruge tiden dér, hvor det virkelig giver værdi for forretningen

"Selv når man sammenligner SUPERPORT med Treasury Management Systemer fra store internationale udbydere, er SUPERPORT meget konkurrencedygtigt".

- Jan Møller, tidl. Head of Group Treasury, Salling Group A/S

Vitec Aloc rapportering og effektivisering hos Nykredit

Nykredit er en af Danmarks førende finansielle institutioner med meget høje markedsandele. Koncernen leverer både realkreditfinansiering og bankvirksomhed gennem et varieret udbud af produkter.

Private Portfolio er en højt specialiseret del af Nykredit, som har fokus på individuel rådgivning til formuende kunder i Danmark. Nykredit har formået at opfylde de forskellige segmenters behov for individualiserede ydelser, med en kompleks infrastruktur til at understøtte ydelserne.

Nykredit ønskede at tilbyde kunderne et helikopterperspektiv på deres investeringer på tværs af opsparing, investeringer, ejendomme og pension. Derfor søgte de et system, der kunne håndtere en kvartalsvis automatisk rapportering til kunderne om deres portefølje.

Vitec Aloc blev valgt som leverandør af et nyt porteføljestyrings- og rapporteringssystem, som skulle give kunderne den unikke rapportering, som Nykredit tilbyder med en væsentlig højere intern effektivitet.

Ved at indgå et samarbejde med Vitec Aloc har Nykredit opnået en række fordele:

 • Overskuelig rapportering af selv komplekse porteføljer
 • Automatiseret rapportering, der sparer interne ressourcer
 • Målrettet brug til segmenter og risikoprofiler
 • Understøtte personlig rådgivning med valide data

Med investeringen i Vitec Alocs løsninger, har Nykredit fået en måde at rapportere på, som er både automatiseret og strømlinet. Det giver Nykredit mulighed for at håndtere en stigende mængde nye kunder uden at skulle investere manuelle ressourcer i at styre processerne eller rapportere status til kunderne.

"PORTMAN er en integreret del af forretningen"

Hos Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab, der administrerer Skandias pensionsportefølje, går alle transaktioner gennem PORTMAN investment management løsningen fra Vitec Aloc. PORTMAN er ganske simpelt grundsystemet hos Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab.

”PORTMAN er muligvis ikke verdens største eller verdens mest avancerede porteføljestyringssystem. Men krone for krone kan vi ikke få noget, der bedre understøtter vores forretning. Vi er meget tilfredse med både Vitec Aloc og PORTMAN”.

- Mille Anker Agerlund, Analyst, Middle Office, Skandia

"Det drejer sig om at minimere transaktionspriserne"

Spar Nord måler ikke længere handler med udenlandske papirer i minutter, men i sekunder. Det har frigjort en masse ressourcer og har betydet, at Spar Nord har øget antallet af handler kraftigt. 

Der var altså et stort forretningsmæssigt potentiale i at få lagt handelen med udenlandske papirer ind i mere strømlinede og automatiserede processer. 

Derfor indledte Spar Nord et samarbejde med Vitec Aloc om at lægge handlerne ind i Brokernetværket. 

Projektet tog seks måneder fra idé til handel. "Og systemet virkede som det skulle fra første handel", siger Lisbeth Amby Møller, projektleder i Spar Nords Handels- og Udlandsområde.