Pouttu hyödyntää ALMAa laajasti kunnossapidossaan

Pouttu-2021.png

Pouttu otti jo keväällä 2020 ALMAn kunnossapito- ja laatujärjestelmäkseen. Nyt dataa on kertynyt järjestelmään runsaasti ja samalla järjestelmästä saatavien hyötyjen määrä on lisääntynyt.

Pouttu Oy:n tuotantolaitoksella Kannuksessa on satoja erilaisia laitteita, joista noin 50 on suoraan tekemisissä tuotantoprosessin kanssa. Elintarvikeyrityksen koneiden on toimittava suunnitelmien mukaan jatkuvasti. Jos näin ei ole, niin se näkyy heti laitoksen tuloksessa. Koneiden ominaisuudet ja huoltohistoriat löytyvät nykyisin Maint-ALMAsta, eli kunnossapidon tietojärjestelmästä. Kun dataa kertyy kunnossapito- ja laatujärjestelmään riittävästi, voi sen pohjalta tehdä monia analyyseja ja johtopäätöksiä.

Saamme ALMAn datasta ajettua ulos erilaisia Top 10 -vikalistoja, joiden perusteella näemme, mikä on vaivannut mitäkin konetta ja milloin. Datan avulla voimme arvioida esimerkiksi koneen huoltotarpeen ja huollon kestoajan. Näin koneet ovat mahdollisimman lyhyen aikaa poissa tuotantokäytöstä, kertoo kunnossapitopäällikkö Joni Määttälä Poutulta.

Useimmiten Top 10 -vikalistoille päätyvät luonnollisesti vanhemmat ja eniten käytetyt laitteet. Kesällä, syksyllä, talvella ja keväällä on tuotannossa erilaisia kausituotteita, jotka vaikuttavat myös tuotantolinjoihin ja niillä käytettyihin laitteisiin. Yksityiskohtainen ja tietojärjestelmästä helposti löytyvä laitteistojen huoltohistoria on näissä tuotantomuutoksissa todella tärkeä tieto.

Kovat odotukset ovat toteutuneet

Määttälän mukaan heillä oli Poutulla kovat ennakko-odotukset ALMAn järjestelmää kohtaan. Toiveet ovat hyvin pitkälti toteutuneet ja tietojärjestelmä on juuri sellainen, kuin Poutulla on toivottukin.

Kunnossapidon työprosessit ovat suoraviivaistuneet aikaisempaan verrattuna. Päällekkäiset kirjaukset ovat poistuneet, tietojen lisääminen ja päivittäminen on nopeampaa ja työprosessien läpinäkyvyys on parempi. Asentajat ja työnjohtajat ovat koko ajan selvillä siitä, missä mennään, jatkaa Määttälä.

Viranomaisviestintä on tehostunut

Elintarvikeyrityksenä meillä on paljon viestintää viranomaisten suuntaan ja erilaisia tarkastuksia. Esimerkiksi valvova viranomainen tarkastaa tuotantotilat lähes kuukausittain ja varmistaa, että kaikki on kunnossa. ALMAsta saamme nopeasti tarvittavat raportit, jotka voimme toimittaa eteenpäin viranomaisille. Meillä on myös erilaisia laatusertifikaatteja, kuten FSSC 22000, BRC ja ISO14000, joita pidetään voimassa säännöllisiin auditoinnein. Olemme saaneet jopa kehuja auditoijilta siitä, kuinka vaivattomasti heidän tarvitsemansa tiedot ovat olleet saatavissa, huomauttaa Määttälä.

Tiloissa tapahtuvien tarkastuskierrosten lisäksi tietojärjestelmästä saatavat ja usein määrämuotoiset dokumentit ovat avainasemassa. Niistä löytyy tietoja esimerkiksi eri prosessivaiheiden lämpötiloista, hygieniatasoista tai vaikkapa vaakojen vakauksista.

Mielekkäämpää ja hyödyllisempää työskentelyä

Kunnossapito- ja laatujärjestelmän hyödyt näkyvät aina lopulta myös tuotannon parantuneena tehokkuutena. Siis siinä tapauksessa, että järjestelmät toimivat, kuten niiden pitääkin. Selvää rahallista hyötyä on usein vaikeaa ellei jopa mahdotonta laskea.

Meillä tietojärjestelmäuudistus on poistanut päällekkäisiä töitä ja vähentänyt tyhjäkäyntiä. Asentajilla on enemmän aikaa tehdä asennuksia, huoltoja ja korjauksia, kun työkirjauksiin ei kulu turhaa aikaa. Töiden suunnittelu ja aikataulutus sekä työnjohdon toiminta ylipäätänsä ovat parantuneet, kun tieto asentajien töistä ja töiden tilasta on lähes reaaliaikaista. Ihmiset tekevät meillä nykyään mielekkäämpiä ja hyödyllisempiä asioita, kun työprosessit ovat järkevöityneet ja suoraviivaistuneet, toteaa Määttälä.

*************************************

Pouttu Oy:n tehdas ja pääkonttori sijaitsevat Keski-Pohjanmaalla Kannuksessa. Yritys työllistää lähes 200 elintarvikealan ammattilaista. Poutun nimi on yritystoiminnan alkutaipaleista asti yhdistetty vahvaan liha-alan osaamiseen, mutta osaaminen on laajentunut myös kasvistuotteiden valmistukseen. Yrityksen sisällä on aina arvostettu ammattitaitoa ja korostettu suomalaisen työn ja paikallisen tekemisen merkitystä.

Teksti: Kai Tarkka
Kuva: Pouttu Oy

Back