Vitec ALMA tukee CABBia tuotantolinjojen toistuvissa muutoksissa

Cabb.jpg

CABB Oy valmistaa Kokkolassa kasvinsuojeluaineita ja niiden välituotteita. Yrityksen aikaisemman kunnossapitojärjestelmän päivitykset loppuivat, joten uusi oli löydettävä. Arviointiprosessin tuloksena valituksi tuli Maint-ALMA.

CABB Oy:n kunnossapito toimii haastavissa tehdasolosuhteissa. Tiuhaan toistuvien tuotteenvaihtojen on tapahduttava mahdollisimman nopeasti, jotta tehdas voi toimia mahdollisimman tehokkaasti. Jatkuva tuotannon kehitystyö ja tuotteenvaihtoihin ajoittuvat investoinnit tekevät kunnossapitotehtävien hallinnasta hyvin haastavia. Siksi myös kunnossapitojärjestelmälle on asetettu monia erityisvaatimuksia.

Aikaisemmin käytössämme ollut kunnossapitojärjestelmä oli tullut elinkaarensa päähän, joten tarvitsimme uuden järjestelmän. Selvitimme huolellisesti omat tarpeemme ja kartoitimme tarjolla olevia ohjelmistoja. Valitsimme ALMAn, joka oli ollut meillä jo aikaisemmin käytössä automaatio-, sähkö- ja mekaanisen suunnittelun sekä teknisen dokumentaation hallintajärjestelmänä, kertoo projektipäällikkö Jukka Häkkilä CABB Oy:stä.

Nyt toinen toisiinsa limittyvät suunnittelu- ja kunnossapitojärjestelmät ovat samaa ohjelmistoperhettä. Se helpottaa sekä suunnittelu-, työ- että investointiprosessien toteuttamista.

Mobiiliominaisuudet tuovat nopeutta ja tehokkuutta

Kunnossapitojärjestelmän mobiiliominaisuudet ovat Häkkilän mukaan eräs ALMAn selkeistä vahvuuksista. Tiedot saadaan aikaisempaa nopeammin ja luotettavammin järjestelmään. Tiedot ovat näin kaikkien järjestelmän käyttäjien saatavilla lähes reaaliaikaisesti.

Meillä on käytössämme seitsemän tuotantolinjaa, joista jokaiselle tehdään vuoden aikana 3-4 tuotemuutosta. Jokaisen tuotevaihdon on tapahduttava mahdollisimman nopeasti, sillä jokainen tuotantokatkos maksaa meille selvää rahaa. ALMAn avulla tähän saadaan toivottavasti lisää tehokkuutta. Tavoitteena on, että laitehuollot ja uusien laitteiden lisääminen tuotantolinjoille tapahtuvat paremman ennakoinnin ansiosta aikaisempaa nopeammin ja luotettavammin, sanoo Häkkilä.

Uudet tietojärjestelmät ovat olleet CABBilla käytössä vasta puoli vuotta, joten jatkuvasti opitaan uutta.

Monta hyödyllistä ALMAan liittyvää ominaisuutta on meillä vielä löytämättä, mutta ajan kanssa niitä ilmaantuu varmasti lisää, uskoo Häkkilä.

Tuotantoa ilman turhia katkoksia

Tuotteenvaihtojen suunnittelu on uuden kunnossapitojärjestelmän avulla tehostunut. Kuinka nämä muutokset näkyvät liiketoiminnan tuloksessa?

Järjestelmän hyötyä on vaikea suoraan mitata rahassa näin lyhyellä käyttökokemuksella. Suurin hyöty liiketoiminnalle tulee lyhempien tuotantokatkosten kautta. Kun tuotannossa olevien laitteidemme huollon laatu paranee, tarvitsevat ne vähemmän huoltoa ja korjauksia kesken tuotantosykliä. Tavoite on, että kaikki tuotevaihtomme voidaan ajaa ilman minkäänlaisia katkoksia seuraavaan suunniteltuun tuotevaihtoon saakka, painottaa Häkkilä.

Uusia ominaisuuksia ja hienosäätöä

Seuraavaksi CABBissa on käynnistymässä ALMAan liittyvä sähköinen työlupaprojekti. Myös eri käyttäjäryhmille räätälöidyt dashboardit ovat tulossa käyttöön lähitulevaisuudessa.

ALMAa hyödynnetään CABB:llä laajasti kunnossapidon ja investointihankkeiden toiminnoissa. Almassa ovat jo nyt kunnossapidon vuosibudjetointi, investointien aikataulu- ja resurssisuunnittelu sekä investointienbudjetit. Alman kautta ostetaan kaikki kunnossapitoon ja investointiprojekteihin liittyvät tuotteet ja palvelut. Varaosavaraston ylläpito ja laitehankinnat ovat myös osa päivittäistä Alma käyttöä CABB:llä, kertoo Häkkilä.

Kustannusten seurantaa ja ennustamista varten Almaan kertyy informaatiota omien asentajien tuntikirjausten, varaosaostojen, tilausten, saapumisten ja laskuilta siirtyvien kustannuksien muodossa. Toteutumaa ja sidottua pääomaa seurataan ja verrataan budjetoituun kuukausitasolla. Nämä kaikki ominaisuudet on saatu käyttöön, mutta erilaista kehitystyötä ja hienosäätöä on tehtävä vielä paljon.

* * *

CABB Oy on hienokemian rahtivalmistaja, joka kuuluu saksalaiseen kemianalan konserniin ja valmistaa kasvinsuojeluaineita sekä näiden välituotteita. Kokkolan tehdas on yksi konsernin viidestä tuotantolaitoksesta ja siellä työskentelee n. 230 työntekijää.

Teksti: Kai Tarkka
Kuva: Pixabay

Back