Energy.jpg

Energia

Energiatoimiala on voimakkaassa muutoksessa. Taistelu ilmastonmuutosta vastaan vaikuttaa voimakkaasti energian tuotantomuotoihin ja -tapoihin. Keskitetyssä energiatuotannossa etsitään aikaisempaa hiilineutraalimpia tuotantotapoja, mutta toisaalta osa tuotannosta hajaantuu samanaikaisesti entistä pienempiin yksiköihin. Kuluttajakäyttäytyminen muuttuu ja liikenne sähköistyy. Tämä tuo väistämättä monia uusia elementtejä energiayhtiöiden liiketoimintaan.

Vitec ALMA on toiminut yhteistyössä energiatoimialan yritysten kanssa jo vuosikymmeniä.

Ratkaisujamme voidaan hyödyntää niin perinteisen energiatuotannon tehostamisessa kuin myös uusien energiaratkaisujen omaisuuden hallinnassa. Ratkaisuillamme on mahdollista hallita ja jakaa kriittistä tietoa jo esisuunnitteluvaiheesta lähtien. Kun suunnittelu- ja projektivaiheesta siirrytään omaisuuden käyttövaiheeseen, voidaan ratkaisujemme avulla pyörittää omaisuudenhallintaa ja sen toiminnanohjausta, mutta hyödyntää samalla myös projektin aikana syntynyttä tietomallia.

Lue lisää:

#Kunnossapito, varasto- ja materiaalihallinta, hankinnat

#Tiedon ja dokumentaationhallinta

#Sähkö- ja automaatio

#Greenfield, projektit ja investoinnit

#Tietoverkot ja IT järjestelmät