Elintavike.jpg

Elintarvike

Elintarvikkeiden valmistuksessa on ensiarvoisen tärkeää, että viranomaisten vaatimuksia noudatetaan tiukasti ja tinkimättömästi. Erityishuomiota vaativat hygieniamääräykset. Tämän vuoksi tuotantolaitteistojen jatkuva kunnossapito sekä tuotannon korkean laadun varmistaminen ovat elintarvikealalla välttämättömyyksiä. Kaikista tuotannonvaiheista ja tarkastuksista on tehtävä aina selkeät kirjaukset. Tuotantoa ja prosesseja on valvottava järjestelmällisesti omavalvonnan sekä ulkopuolisten tekemien auditointien kautta.

Vitec ALMAn ratkaisuilla elintarviketeollisuusyhtiöt voivat varmistaa kaikkien viranomaisvaatimusten täyttämisen sekä samalla hallita ja kehittää omaa toimintaansa.

Tuotanto-omaisuuden tiedot, dokumentaatio, tapahtumat ja niihin liittyvät kirjaukset voidaan hallita yhdessä järjestelmässä. Samalla järjestelmällä voidaan hallita yhtä hyvin yhden kuin useammankin tuotantolaitoksen toimintaa. Useamman laitoksen järjestelmissä laitokset voivat hyödyntää samaa master-dataa, jolloin ne voivat optimoida esimerkiksi varasto- ja nimikehallinnan eri laitosten välillä.

Lue, kuinka asiakkaamme hyödyntävät ALMAa liiketoiminnassaan:

Pouttu: Lue, kuinka elintarvikekonserni hyödyntää ALMAa kunnossapidossa ja laatujärjestelmän mukaisessa toiminnassaan

Salico: Lue, kuinka kasvis- ja hedelmäjalostaja hoitaa kunnossapitoa ja omavalvontaa ALMAn avulla.

Lue lisää:

#Kunnossapito, varasto- ja materiaalihallinta, hankinnat

#Tiedon ja dokumentaationhallinta

#Sähkö- ja automaatio

#Greenfield, projektit ja investoinnit

#Tietoverkot ja IT järjestelmät