Prosessi.jpg

Prosessi- ja valmistava teollisuus

ALMAn juuret ovat teollisuudessa ja sen elinkaarenhallinnassa. Prosessiteollisuudessa tehdään jatkuvasti pienempiä ja suurempia investointeja, joissa syntyy valtava määrä tietoa. Valitettavan usein tuo arvokas tieto ei kuitenkaan siirry investoivan organisaation käytettäväksi. Vasta projektin jälkeen havahdutaan siihen, kuinka paljon uutta tietoa on syntynyt ja kuinka vajavaisesti se on dokumentoitu.

ALMAa on hyödynnetty jo vuosikymmenien ajan teollisuuden eri alueilla.

ALMAa toiminnassaan hyödyntäviä teollisuuden aloja ovat muun muassa paperi- ja sellu-, metallinjalostus-, teräs-, kemia-, petrokemia-, kaivos- sekä valmistava teollisuus. ALMAn ominaisuuksia on jatkuvasti kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa. Näin Vitec ALMAlle on kertynyt runsaasti syvällistä tietoa ja osaamista teollisuuden erityispiirteistä sekä omaisuudenhallintatarpeista. Perinteisten prosessiteollisuuden toimialojen lisäksi olemme viime vuosina olleet mukana myös biotalouden sekä kiertotalouden projekteissa.

Lue lisää:

#Tiedon ja dokumentaationhallinta

#Sähkö- ja automaatio

#Kunnossapito, varasto- ja materiaalihallinta, hankinnat

#Greenfield, projektit ja investoinnit

#Tietoverkot ja IT järjestelmät