20 toukokuuta 2021

Ketterän kehityksen peruspilarit tukemassa VINGOn uudistamista

Anne Kairamo
Stavanger (2) 0.jpg

Aloittaessani tuotehallinnassa tammikuussa 2021 Vitec Tietomitassa, havahduin nopeasti siihen, kuinka laaja toiminnanohjauksen palvelukokonaisuus VINGO on. Perehdyttyäni ohjelmistokokonaisuuteen lähdin tarkistamaan roadmappia, ja kuinka viedä VINGO kokonaan uudelle tasolle SaaS-palveluna – ketterästi ja läpinäkyvästi. On erittäin tärkeää, että olemassa olevat asiakkaamme ovat tyytyväisiä palveluihimme myös tulevaisuudessa. Ja että tiedämme tarkemmin, milloin mikäkin tuotekokonaisuus valmistuu ja olisi toimitettavissa asiakkaillemme.

Missiokseni muodostui siis tuotehallinnan ja tuotekehityksen muuttaminen nopeammaksi ja läpinäkyvämmäksi. Ideaalimaailmassa asiakkaat ovat aina oikeassa ja heille toimitetaan tuotteita mahdollisimman nopeasti ja luotettavasti. Tämä onkin monen yrityksen arvolupauksena, ja sisältyy myös Vitecin arvolupaukseen olla luotettu tänään ja huomenna (To rely on Today and Tomorrow). Näistä lähtökohdista lähdimme viemään tuotekehitystä entistä ketterämmäksi ja ottamaan käyttöön SAFe- ja Lean-menetelmien hyväksi koettuja kehitysmalleja Vitecin ympäristötoimialan mittakaavaan sovitettuna.

Ketterän kehityksen mallit

Ketterän kehityksen mallit, kuten SAFe for Lean Enterprises, perustuvat neljän perusarvon ympärille. Nämä perusarvot ovat

  • suuntaaminen (Alignment)
  • läpinäkyvyys (Transparency)
  • sisäänrakennettu laatu (Build-in Quality) ja
  • hankkeen suorittaminen (Program Execution).

Suuntaaminen tarkoittaa, että annamme tietoa muille ja etsimme yhteisymmärrystä. Asiat eivät saa jäädä pimentoon. Kommunikoimme missiota, visiota ja strategiaa aina kun se on mahdollista. Varmistamme, että kaikki ymmärtävät, mikä on todella tärkeää.

Läpinäkyvyys tarkoittaa, että teemme näkyväksi kaiken tehtävän työn. Otamme vastuun virheistämme ja myönnämme erehdyksemme. Tuemme heitä, jotka uskaltavat tehdä näin.

Sisäänrakennetulla laadulla haluamme varmistaa, ettemme hyväksy huonoa ohjelmistokoodia, mitä ei voi laajentaa. Hyväksymme, että tehtävämme on myös tehdä ylläpitoon sekä tekniseen velkaan liittyviä korjauksia ja pidämme arkkitehtuurisen perustuksen kunnossa.

Hankkeen suorittamisessa varmistamme, että poistamme esteitä ja toimitamme ratkaisuja ennustettavasti ja laadukkaasti.

Asiakaskeskeisyys ja suunnitteluajattelu

Asiakaskeskeisyys ja suunnitteluajattelu ovat menetelmiä, joilla arvolupaukset voidaan toteuttaa. Voidaankin sanoa, että asiakaskeskeisyys on tapa ajatella, jossa jokainen päätös perustuu siihen, miten asiakas kokee tehdyn päätöksen, ja miten se vaikuttaa asiakkaan elämään nyt ja tulevaisuudessa. Kaikki lähtee ajattelumallin muutoksesta; keskity asiakkaaseen, ajattele kuin asiakas ja ymmärrä asiakkaan tarpeet.

Suunnitteluajattelu on iteratiivinen järjestelmän kehitysprosessi, joka edistää kokonaisvaltaista lähestymistapaa ottaen huomioon kaikki osapuolet ja erityisesti asiakkaan. Ensiksi täytyy tuntea asiakas ja ymmärtää hänen ongelmansa. Toiseksi suunnitella oikeanlainen ratkaisu, joka tyydyttää asiakasta.

Kehitetyn ratkaisun pitää olla aikaa kestävä, joka on samalla haluttava, käyttökelpoinen ja kannattava. Mahdoton yhtälö? Ei, jos tunnemme asiakkaamme ja heidän toiveensa ja odotuksensa.

Tavoitteena huippuominaisuuksilla varustettu VINGO

Näiden peruspilarien varaan olemme rakentamassa uutta tuotekehitystä Vitec Tietomitalla. Tavoitteenamme on valjastaa koko henkilöstön innovointikyky ja halu vaikuttaa tuotekehitykseen asiakaslähtöisesti. Uudistusmatkan edetessä asiakkaamme voivat antaa palautetta ohjelmiston toiminnallisuuksista järjestelmädemoissa.

Vain asiakasta aidosti kuuntelemalla ja reagoimalla heidän toiveisiinsa voimme kehittää huippuominaisuuksilla varustetun uuden sukupolven VINGOn, jota kehitetään uusimmilla teknologioilla selainpohjaiseksi ja käyttäjäystävälliseksi kullekin käyttäjäryhmälle.

VINGO-tuoteperheestä Logistiikan uudistettu kokonaisuus valmistuu syksyllä 2021. Kuljettajan helppokäyttöinen mobiiliautopääte, selainpohjaiset työkalut ajojärjestelyihin ja seurantaan sekä siirtoasiakirjojen, kalustojen ja urakkatietojen hallinta luovat kokonaisuuden jätehuollon toteuttamiseen tehokkaasti.

- Anne Kairamo, Vitec Tietomitan tuotehallinta

Back