Kurs

Ved å delta på våre kurs kan du være trygg på at du får med deg de nyeste funksjoner og forbedringer i våre programmer. Du kan arbeide mer effektivt med oppdaterte kunnskaper og benytte flere av de muligheter programmene gir.

Et kurs hos oss er en god investering i din egen og din bedrifts kompetanse - og gir deg den ferdighet som skal til for å gjøre din arbeidshverdag enklere. Våre kurs blir holdt over internett, gjennom såkalte webinar.

Deltar du på ett av våre webinar slipper du å bruke tid og penger på reise. Sett deg ned ved din egen pc og la en av våre dyktige kursholdere guide deg gjennom Infoeasy- systemet.

Det behøves ingen spesielle program eller lignende på din pc for å delta. Alt du trenger er en gyldig e-post adresse og tilgang til internet. Du får tilsendt mail med tilgang og informasjon ved påmelding.

Ved avmelding av webinar senere enn 7 dager før kursdato, vil avgiften belastes i sin helhet. Påmelding er bindende. 
Vitec Infoeasy AS tar forbehold om avlysning av webinar ved færre enn 5 påmeldte kursdeltakere

 

PÅMELDING

Jeg samtykker at Vitec Infoeasy lagrer opplysningene i dette skjemaet

Gratis Webinar – Hvordan kjøre purringer fra Infoeasy

En visning av muligheter for kjøring av betalingspåminnelser og inkassovarsler på ubetalte fra Infoeasy ERP.

Varighet: 30 minutter
Kursholder: Eli A. Sætren
Pris: Gratis 
Dato: Tirsdag 25. januar
eller Torsdag 10. februar
Tid10.00 - 10:30

Påmeldingsfrist: 
Kurs I,  Mandag 24. januar
Kurs II, Onsdag 9. februar

Anlegg og avskrivninger av aktive

I dette webinaret setter vi fokus på anleggsmiddler og avskrivninger av disse. Vi tar videre for oss rapporter som kan være nyttige i Infoeasy å ta ut, samt hvordan postere disse i forbindelse med årsavslutningen.

Varighet: ca. 1 time
Kursholder: Arild Fintland
Pris: kr. 400,- 
Dato: Onsdag 9. februar
Tid: 10.00 - 11.00

Kursinnhold:  

 • Anleggskonti - forutsetninger
 • Anleggsmiddel – opprette og ajourholde
 • Anleggsmiddel – verdi & endringer av verdi
 • Rapportering

Påmeldingsfrist: 2. februar

Innfordring/Purring Grunnkurs

Gjør deg i stand til å purre i Infoeasy/adRegnskap med innføring i de grunnleggende funksjonene i purremodulen og reskontrohåndtering i Infoeasy/adRegnskap. 

Webinaret passer for de som ønsker å benytte Infoeasy/adRegnskap reskontro til oppfølging av kundefordringer, fra 1. til 3. gangs varsel, eventuelt med inkassohåndtering

Varighet: 2 timer
Kursholder: Eli Anette Sætren
Pris: kr. 800,- 
Dato: Tirsdag 15. februar
Tid10.00 - 12.00 

Kursinnhold:

 • Trinn for trinn - Purring-/ inkasso oppsett håndtering
 • Alternative forsendelser av purring pr. papir eller pr. e-post
 • Reskontro-/ post mot post håndtering i Infoeasy og adRegnskap
 • Mal purremodul for firma og pr. kunde

 Påmeldingsfrist: 10. februar

Utvidet Rapportering i Infoeasy Regnskap

Dette webinaret passer for de som ønsker en gjennomgang av de mange mulighetene som finnes innen rapportering i Infoeasy.

Varighet: ca. 1 time
Kursholder: Arild Fintland
Pris: kr. 400,- 
Dato: Torsdag 17. februar
Tid: 14.00 - 15.00

Kursinnhold:  

 • Tilpasse standardrapport
 • Lage en enkel linjerapport
 • Lage en enkel skjemarapport

 Påmeldingsfrist: 10. februar

Innfordring/Purring videregående

Gir deg ekstra innføring i mer avanserte funksjoner som finnes i Innfordringsmodulen, optimalisering i oppfølging post mot post, purrerutiner inkl. inkassohåndtering, e-post og SMS purringer etc. Dette webinaret forutsetter at man bruker purremodulen i InfoEasy/MekoEasy og helst har deltatt på grunnkurs.

Varighet: 2 timer

Kursholder: Eli Anette Sætren
Pris: Kr. 800,- 
Dato: Tirsdag 8. mars
Tid: 10.00 - 12.00
 

Kursinnhold:   

 • Optimalisering av purrefunksjon/muligheter
 • Oppsett og eksempler purring pr. Epost og SMS
 • Rapporter og eksportmuligheter
 • Spesialtilpasning purring /kunde – blankett/valuta/språk
 • Blanketthåndtering/redigeringsmulighet pr. firma
 • Inkassohåndtering

Påmeldingsfrist: 1. mars

 

Gratis Webinar - Ny MVA-Melding

Det blir innført ny mva-melding fra 1. januar 2022, og jobben med å utvikle Altinn Monitor 3 er godt i gang. Altinn 3 vil hensyn ta de nye kravene som kommer fra nyttår. Den nye mva-meldingen vil være mer detaljert enn dagens og er basert på de 31 MVA-kodene i SAF-T regnskap. Målet med den nye meldingen er å for enkelt overføringen av informasjonen fra regnskapssystemet til avgiftsmyndighetene.

Varighet: ca. 30 minutter
Kursholder: Mona Kjølvang
Pris: Gratis
Dato:Kurs 1, Tirsdag 15. mars kl. 10.00 - 10.30 eller kurs 2,Torsdag 17. mars kl. 14.00 14.30.

 Kursinnhold:  

 • Kort om Ny MVA-melding
 • Hva er gjort av tilpasninger i Infoeasy
 • Tips om hva dere bør endre på og evt. rydde opp i, i Infoeasy
 • Hvordan produsere en ny mva-melding i Infoeasy og sende via Altinn Monitor 3
 • Div. info om versjon m.m

 Påmeldingsfrist: Kurs 1, 8. mars, kurs 2, 10. mars.

Verksted – Fokus Time-web/mobilklient

Her vil vi gå gjennom vår web/mobilklient for de av våre kunder som bruker mobilklienten til å registrere timer eller ordrelinjer på sin mobile enhet. Alle oppgaver som blir lagt i Infoeasys bookingkalender vises også i oversikten på den mobile enheten. Ordrene vil da være oppdaterte til enhver tid, og det går med mindre tid til registreringsarbeid.  Vi viser også bruk av mobilklienten i forbindelse med lagertelling.

Varighet: ca. 1 time
Kursholder: Arild Fintland
Pris: kr. 400,- 
Dato: Tirsdag 5. april
Tid: 10.00 - 11.00

Kursinnhold

 • Timefangst verksted
 • Ordrer – påføre material, teksting, ta bilder
 • Ordrer – opprette nye
 • Fravær
 • Avvikstelling

 Påmeldingsfrist: 29. mars

Gratis webinar: Booking på web

I tillegg til den vanlige bookingkalenderen i Infoeasy, så kan man ha bookingkalenderen på web. Det betyr at kunden selv kan booke tid for reperasjon og spare kundebehandleren for tid i telefon, slik at han eller hun får mer tid til å gjøre andre ting.

Varighet: ca. 30 minutter
Kursholder: Arild Fintland
Pris: Gratis
Dato: Kommer
Tid

Kursinnhold:  

 • Mer informasjon kommer 

 Påmeldingsfrist: 

Inngående EHF og attestasjon på web

Dette webinaret vil være en kort presentasjon av vår modul for mottak av inngående elektroniske faktura, samt pdf-faktura. Har dere enda ikke noe mottakssystem for inngående fakturaer? Kanskje kan denne modulen være nyttig og tidsbesparende for nettopp din bedrift?
 
Varighet: ca. 1 time
Kursholder: Mona Kjølvang
Pris: Gratis
Dato: Onsdag 27.april
Tid: 10.00 - 11.00
 

Kursinnhold:

 • Visning av faktura
 • Mulighet for attestasjon
 • Attestasjon på web
 • Støtte av valutafaktura
 • Konteringsmaler
 • Aksesspunkt
 • Periodisering

Påmeldingsfrist: 20. april

 

Generelle rapporter i Infoeasy Basis

Lurer du på hva de forskjellige rapportene i Infoeasy Basis inneholder og ønsker tips om hvordan du best kan få ut enkle rapporter på den informasjonen du trenger? Bli med oss på en spasertur igjennom de forskjellige standard rapportene i Infoeasy. 

Varighet: 1 time
Kursholder: Arild Fintland
Pris: kr. 400,- 
Dato: På forespørsel
Tid

Kursinnhold:  

 • Rapporter i Regnskapsmodulen
 • Rapporter i Fakturamodulen
 • Rapporter i Timemodulen

 Påmeldingsfrist: 

Grunnkurs Regnskap

Kurset passer for nye brukere av Infoeasy Regnskap/adRegnskap, eller for de som ønsker en grunnleggende gjennomgang av programmet og nyttig funksjonalitet.

Varighet: Ca. 2 timer
Kursholder: Mona Kjølvang
Pris: kr. 800,- 
Dato: på forespørsel
Tid

Kursinnhold:

 • Oppretting og ajourhold av reskontro (inkl. nytt mot telefonkatalogen)
 • Forståelse av kontoplan
 • Bilagsregistrering
 • Postavregning
 • Oppdatering
 • Remittering
 • Forespørsel
 • Standard rapporter

 

Regnskap - Viderekommende

Dette 2-timers webinaret passer best for de som er brukere av Infoeasy/adRegnskap og som har gjort seg litt kjent med systemet. Har du deltatt på Grunnkurs Regnskap, skal dette være tilstrekkelig for å gå videre på Regnskap Viderekommende.

Varighet: Ca. 2 timer
Kursholder: Mona Kjølvang
Pris: kr. 800,- 
Dato: på forespørsel
Tid

Kursinnhold:

 • Ajourhold av grunndata (litt mer fordypning)
 • Bilagsregistrering - med bl.a. valuta
 • Inngående elektronisk faktura
 • Korreksjon post mot post
 • Automatposteringer og tidsavgrensninger
 • Diversebilagsmodulen (egen vedlikeholds lisens)
 • Budsjettimport
 • Tips til bruk av Forespørsel/Analyse

Grunnkurs Verksted - Ordre og Booking

En kort gjennomgang av ordre i Infoeasy med fokus på arbeidsordre for verkstedsbransjen, samt kobling til booking og booking kalenderen.

Varighet: ca. 1 time 
Kursholder: Arild Fintland
Pris: kr. 400,-
Dato: på forespørsel
Tid

 Kursinnhold:  

 • Arbeidsordre – opprette
 • Innlegging og ajourhold av data i arbeidsordre (material, timer, teksting)
 • Bruk av vedlegg i arbeidsorden
 • Fakturering
 • Bookingkalender – oppsett & forutsetninger
 • Bookingkalender – grunnleggende bruk
 • Bookingkalender – knytte til ordre
 • Bruk av venteliste
 • Sende sms
 • Kasse
 • Utskrifter & rapporter

 

Lagertelling

Dette webinaret passer for de som ønsker å vite mer om mulighetene for varetelling i Infoeasy, enten dere har brukt det før eller ønsker å ta det i bruk. Det vil bli en gjennomgang av funksjonaliteten for lagertelling, og i tillegg vil vi også se litt på rapporteringsmulighetene ved lagertellingen.

Varighet: ca. 1 time
Kursholder: Arild Fintland
Pris: kr. 400,-
Dato: på forespørsel
Tid

Kursinnhold:  

 • Avvikstelling
 • Fullstendig telling
 • Rapporter og utskrifter
 • Lagerbevegelsesoversikt vs lagertelling
 • Rapportering vedr. lager

 

Dekkhotell

Ett webinar for deg som ønsker å komme i gang med dekkhotell i Infoeasy. Modulen hjelper deg med å håndtere hjulskift, oppbevaring, kundevarsling, booking og fakturering.

Varighet: ca. 1 time 
Kursholder: Arild Fintland
Pris: kr. 400,-
Dato: på forespørsel
Tid

 Kursinnhold:  

 • Opprette en dekkavtale
 • Varsle kunden om avtale
 • Booke avtale for skifte av dekk
 • Oversikt over lagerplass og lokasjon
 • Fakturering
 • Rapportering

 

Kontakt oss

Finner du ikke det kurset du er på jakt etter, men fremdeles vil lære mer om Infoeasy?

Vi tilbyr òg bedriftsinterne heldagskurs, enten ved at en av våre flinke konsulenter tar turen ut til dere, eller så er dere hjertelig velkomne til våre koselige lokaler sentralt i Bergen sentrum.

Ved spørsmål om pris på heldagskurs, eller ved andre henvendelser, kontakt;

 Berit Elisabeth Lund

Tel: 55 54 71 00, E-post