Kurs Infoeasy

Ved å delta på våre kurs kan du være trygg på at du får med deg de nyeste funksjoner og forbedringer i våre programmer. Du kan arbeide mer effektivt med oppdaterte kunnskaper og benytte flere av de muligheter programmene gir. 

Et kurs hos oss er en god investering i din egen og din bedrifts kompetanse - og gir deg den ferdighet som skal til for å gjøre din arbeidshverdag enklere. Våre kurs høsten 2018 blir holdt over internett, gjennom såkalte webinar.

Deltar du på ett av våre webinar slipper du å bruke tid og penger på reise. Sett deg ned ved din egen pc og la en av våre dyktige kursholdere guide deg gjennom Infoeasy- systemet.

Det behøves ingen spesielle program eller lignende på din pc for å delta. Alt du trenger er en gyldig e-post adresse og tilgang til internet. Du får tilsendt mail med tilgang og informasjon ved påmelding.

Ved avmelding av webinar senere enn 7 dager før kursdato, vil avgiften belastes i sin helhet. Påmelding er bindende. 

Vitec Infoeasy AS tar forbehold om avlysning av webinar ved færre enn 5 påmeldte kursdeltakere

 

PÅMELDING

Jeg samtykker at Vitec Infoeasy lagrer opplysningene i dette skjemaet

Gratis webinar - Kassaloven

En kort gjennomgang av den nye kassaloven, og hvilke endringer vi har gjort i Infoeasy i denne forbindelse.

Varighet: ca. 30 minutter
Kursholder: Arild Fintland
Pris: Gratis
Dato: Fredag 17. august eller Onsdag 5. september eller Tirsdag 4. desember      
Tid: 10.00 - 10.30

Kursinnhold:  

 • Norge har fått en ny kassalov
 • I korte trekk, når omfattes man av kassaloven?
 • Endringer i Infoeasy Kassemodul og Faktura/Verksted
 • Hva er ikke lenger lov å gjøre i programmet ved aktiv kassalov?
 • Elektronisk kassaskuff

Påmeldingsfrist: Kurs I 3. august. Kurs II 22. august. Kurs III 3. desember

Innfordring/Purring

Dette webinaret tar for seg de grunnleggende funksjonene i purremodulen og reskontrohåndtering i Infoeasy.

Webinaret passer for de som ønsker å benytte Infoeasy reskontro til oppfølging av kundefordringer, fra 1.gangs varsel til eventuell inkasso.

Varighet: 2 timer
Kursholder: Eli Anette Sætren
Pris: 1600,-
Dato: Onsdag 22.august, eller Tirsdag 4. september
Tid10.00 - 12.00

Kursinnhold:

 • Reskontrohåndtering i Infoeasy
 • Muligheter og oppsett på bruker, firma og kundeprofiler
 • Trinn for trinn purre-/inkassoprosesser
 • Rapporter og eksportmuligheter

 

Verksted - Fokus Booking

En grunnleggende gjennomgang av hvordan man bruker Booking i Infoeasy.

Varighet: ca. 30 minutter
Kursholder: Arild Fintland
Pris: 400,-
Dato: Tirsdag 28. august   
Tid: 10.00 - 10.30

 Kursinnhold:  

 • Bookingkalender – oppsett & forutsetninger
 • Bookingkalender – grunnleggende bruk
 • Bookingkalender – knytte til ordre
 • Bruk av venteliste
 • Sende sms
 • Utskrifter & rapporter

 Påmeldingsfrist: 14. august.

Innfordring/Purring viderekomne

Dette webinaret forutsetter at bruker har benyttet Innfordring/Purring i Infoeasy. Her vil vi gå litt mer i dybden på purremodulen, og også se litt på nyhetene som kom i versjonene 2.17.
Varighet: ca. 2 timer
Kursholder:Eli Anette Sætren
Pris: 1.600,-
Dato: Torsdag 30. august eller Tirsdag 11. september
Tid: 10.00-12.00
 

Kursinnhold:   

 • Oppfriskning reskontrohåndtering i Infoeasy
 • Nyheter purring versjon 2.17
 • Optimalisering av purrefunksjon/muligheter
 • Profilendringer/variabler
 • Oppsett forsendelse 1. gangs varsel pr. e-post og SMS
 • Inkassohåndtering

Påmeldingsfrist: Kurs I 23. august, Kurs II 4. september

 

Gratis webinar: Inngående EHF

Dette webinaret vil være en kort presentasjon av vår modul for mottak av inngående elektroniske faktura, samt pdf-faktura. Har dere enda ikke noe mottakssystem for inngående fakturaer? Kanskje kan denne modulen være nyttig og tidsbesparende for nettopp din bedrift?
Varighet: ca. 30 minutter
Kursholder: Mona Kjølvang
Pris: Gratis
Dato: Torsdag 6.september, Tirsdag 23. oktober eller Torsdag 15. november         
Tid: 10.00-10.30
 

Kursinnhold:

 • Visning av faktura
 • Mulighet for attestasjon
 • Støtte av valutafaktura
 • Konteringsmaler
 • Aksesspunkt

Påmeldingsfrist: Kurs I 23. august,  Kurs II 5. oktober,
Kurs III 2. november

Verksted - Fokus Ordre

En kort gjennomgang av ordre i Infoeasy med fokus på arbeidsordre for verkstedsbransjen.

Varighet: ca. 30 minutter
Kursholder: Arild Fintland
Pris: 400,-
Dato: Onsdag 12. september       
Tid: 10.00 - 10.30

Kursinnhold:  

 • Arbeidsordre – opprette
 • Innlegging og ajourhold av data i arbeidsordre (material, timer, teksting)
 • Bruk av vedlegg i arbeidsordren
 • Fakturering

 

 Påmeldingsfrist: 30. august.

Gratis webinar: GDPR – Gjennomgang endringer i Infoeasy

I løpet av 2018 blir det i Norge innført en utvidet personvernlov med bakgrunn i et EU-direktiv. Denne loven handler om organisasjoner som bruker og oppbevarer persondata. Her er det nye plikter for den som eier data, og for den som sørger for selve den tekniske databehandlingen.

Vi vil i dette webinaret gå igjennom de nyheter og endringer som er gjort i Infoeasy i denne forbindelse.

Varighet: ca. 30 minutter
Kursholder: Mona Kjølvang
Pris: Gratis
Dato: Tirsdag 18. september, eller Tirsdag 25. september   
Tid: 10.00 - 10.30

NB: Kurs som var satt opp torsdag 27. september er flyttet til tirsdag 25. september grunnet ekstern kursvirksomhet.

Kursinnhold: 

 • Mulighet for sletting av ansatte når data ikke behøves mer.
 • Eksport av data med ansattopplysninger der navn/personnummer er fjernet
 • Bedre endringslogg
 • Utskrift av «ansattkort»
 • Kunde-/navneopplysninger
 • Diverse sletterutiner

Påmeldingsfrist: Kurs I 4. september, Kurs II 13. september 

 

Rapporter i Infoeasy Regnskap

Dette webinaret passer for de som ønsker en gjennomgang av de mange mulighetene som finnes innen rapportering i Infoeasy.

Varighet: ca. 45 minutter
Kursholder: Arild Fintland
Pris: 750,-
Dato: Onsdag 19. september, eller Onsdag 21. november     
Tid: 10.00 - 10.45

Kursinnhold:  

 • Tilpasse standardrapport
 • Lage en enkel linjerapport
 • Lage en enkel skjemarapport

 Påmeldingsfrist: Kurs I 5. september, Kurs II 8. november

Verksted – Fokus Regnskap

Driver du verksted, eller jobber med regnskap i forbindelse med verkstedsdrift? I dette webinaret setter vi fokus på en effektiv regskapshverdag i forbindelse med verkstedsdrift.

Varighet: ca. 45 minutter
Kursholder: Eli Anette Sætren
Pris: 750,-
Dato: Fredag 21. september, eller Onsdag 26. september    
Tid: 10.00 - 10.45

Kursinnhold:  
Bokføring/Rapportering:

 • Fakturajournal
 • Faktura fra leverandør
 • Reskontro inn-/utbetalinger
 • Kontroll og rapportering av moms mot Altinn
 • Månedsavslutning

 Påmeldingsfrist: Kurs I 7. september, Kurs II 12. september

 

Verksted - Fokus Time

Lurer du på hvordan du bruker Infoeasy Time, eller har du brukt det en stund og vil gjerne vite mer om de enkelte funksjonene? Da er dette webinaret for deg.

Varighet: ca. 30 minutter
Kursholder: Arild Fintland
Pris: 400,-
Dato: Onsdag 24. oktober  
Tid: 10.00 - 10.30

Kursinnhold:  

 • Arbeidstidsskjema og skiftplan
 • Gjennomgang systemparametre
 • Oppsett av ansatt
 • Stempling (sanntid, etterregistrering, korreksjon)
 • Fraværsregistrering
 • Rapportering

 Påmeldingsfrist: 5. oktober 

Gratis webinar: Anlegg og avskrivninger av aktive

I dette webinaret setter vi fokus på anleggsmiddler og avskrivninger av disse. Vi tar videre for oss rapporter som kan være nyttige i Infoeasy å ta ut, samt hvordan postere disse i forbindelse med årsavslutningen.

Varighet: ca. 30 minutter
Kursholder: Arild Fintland
Pris: Gratis
Dato: Tirsdag 30. oktober, eller Torsdag 8. november       
Tid: 10.00 - 10.30

Kursinnhold:  

 • Anleggskonti - forutsetninger
 • Anleggsmiddel – opprette og ajourholde
 • Anleggsmiddel – verdi & endringer av verdi
 • Rapportering

Påmeldingsfrist: Kurs I 15. oktober, Kurs II 25. oktober

Verksted – Fokus Time-web/mobilklient

Her vil vi gå gjennom vår web/mobilklient for de av våre kunder som bruker mobilklienten til å registrere timer eller ordrelinjer på sin mobile enhet. Alle oppgaver som blir lagt i Infoeasys bookingkalender vises også i oversikten på den mobile enheten. Ordrene vil da være oppdaterte til enhver tid, og det går med mindre tid til registreringsarbeid.

Varighet: ca. 30 minutter
Kursholder: Arild Fintland
Pris: 400,-
Dato: Tirsdag 13. november
Tid: 10.00 - 10.30

Kursinnhold

 • Timefangst verksted
 • Ordrer – påføre material, teksting, ta bilder
 • Ordrer – opprette nye
 • Fravær
 • Stemplingshistorikk

 Påmeldingsfrist: 30. oktober

Lagertelling - Mobilklient

Vi lanserer i høst muligheten for å ta i bruke varetelling i mobilklienten.  Det vil bli en gjennomgang av funksjonaliteten for lagertelling ved bruk av mobilklienten, og i tillegg vil vi også se litt på rapporteringsmulighetene ved lagertellingen i Infoeasy.

Varighet: ca. 45 minutter
Kursholder: Arild Fintland
Pris: GRATIS
Dato: Tirsdag 20.november
Tid10.00 - 10.45

Kursinnhold:  

 • Avvikstelling
 • Fullstendig telling
 • Rapporter og utskrifter
 • Lagerbevegelsesoversikt vs lagertelling
 • Rapportering vedr.lager

 Påmeldingsfrist: 16. november

Lagertelling - Tradisjonell

Dette webinaret passer for de som ønsker å vite mer om mulighetene for varetelling i Infoeasy, enten dere har brukt det før eller ønsker å ta det i bruk. Det vil bli en gjennomgang av funksjonaliteten for lagertelling, og i tillegg vil vi også se litt på rapporteringsmulighetene ved lagertellingen.

Varighet: ca. 1 time
Kursholder: Arild Fintland
Pris: 750,-
Dato: Torsdag 6. desember
Tid10.00 - 10.45

Kursinnhold:  

 • Avvikstelling
 • Fullstendig telling
 • Rapporter og utskrifter
 • Lagerbevegelsesoversikt vs lagertelling
 • Rapportering vedr.lager

Påmeldingsfrist: 22. november

Lønn – Årsavslutning

Dette webinaret passer for alle brukere av Infoeasy Lønn, og spesielt for de som ønsker en oppfrisking/gjennomgang før man starter på årsavslutningen.

Her blir hovedvekten lagt på nyheter og forbedringer i programmet i forbindelse med A-ordningen, årsavslutningen og klargjøring til nytt år.

Varighet: ca. 2 timer
Kursholder: Mona Kjølvang
Pris: 1600,-
Dato: Tirsdag 27.november eller Torsdag 13. desember
Tid10.00 - 12.00

Kursinnhold:  

 • Erfaring med A-ordningen
 • Nyheter og tips
 • Kontroll og avstemming
 • Årsavslutning

 Påmeldingsfrist: Kurs I 13. november, Kurs II 29. november

Kontakt oss

Finner du ikke det kurset du er på jakt etter, men fremdeles vil lære mer om Infoeasy?

Vi tilbyr òg bedriftsinterne heldagskurs, enten ved at en av våre flinke konsulenter tar turen ut til dere, eller så er dere hjertelig velkomne til våre koselige lokaler sentralt i Bergen sentrum.

Ved spørsmål om pris på heldagskurs, eller ved andre henvendelser, kontakt;

 Berit Elisabeth Lund

Tel: 55 54 71 00
E-post: beritelisabeth.lund@vitecsoftware.com