Infoeasy Verksted

Infoeasy tilbyr en komplett ERP løsning for alle typer verksteder som gir full kontroll på kjøretøy, maskiner, kundeforhold, historikk og lønnsomhet i din bedrift. Løsningen passer for alle bedrifter med eget verksted som driver med service og vedlikehold av objekter. Systemløsningen er utviklet i tett dialog med våre brukere, og kan benyttes av alle typer verksted, men er spesielt tilpasset for bilverksteder, bilforhandlere, samt verksteder for buss og tyngre kjøretøy uavhengig av antall ansatte.

Ordre
En servicebestilling eller verkstedsjobb kan opprettes som en booking, en tilbudsordre, eller en arbeidsordre. 

Arbeidsordre 
En arbeidsordre opprettes ved å knytte kjøretøy, kunde, artikler og timer til ordren. Ordren kan deretter planlegges i bookingkalenderen. Alternativt kan man begynne i bookingkalender med å opprette en bestilling som på et senere tidspunkt brukes for å opprette en tilhørende ordre. 

Tilbudsordre 
Dersom ordren skal utføres kan du endre status til en verkstedsordre. Hovedforskjellen på ordretypene er at tilbud ikke tar hensyn til allokering på lageret når du legger til deler.

Timetranser på ordre 
Dersom verkstedet ønsker å ta i bruk stempling på ordrer, får du full oversikt over tid brukt pr. mekaniker.

Fritekstfelt og meldinger 
Meldinger kan legges på ordren. Det er opp til verkstedet å bestemme om meldingen skal være internt på ordrekortet eller fremkomme på faktura.

Delelager, jobber og artikler 
Infoeasy kan hente inn artikkelregister / prisfiler fra alle typer leverandører.
Artiklene kan være deler, timer eller pakkejobber der deler og arbeidstimer inngår. 
Infoeasy har god lagerfunksjonalitet for å holde oversikt over delelageret. Dette inkluderer rutiner for varemottak, lagertelling med mer. Det er valgfritt antall prislister i systemet, og disse kan også kombineres med rabattmatriser.

Bestilling og innkjøp 
Infoeasy har funksjonalitet for bestilling, både fra ordre, via bestillingsforslag og direkte bestillinger.

Bilsalg
Flere av våre verkstedskunder har behov for en løsning for salg av biler, andre kjøretøy og maskiner. Ved å koble kjøretøy til prosjekt vil man ha god kontroll på salgsprosessen.
Intern påkost styres til prosjekt og man vil ha oppdatert økonomisk historikk på kjøretøyet. De som ønsker kan opprette kalkyler, og ha etterkontroll mot disse.

Ettermarked-Serviceinnkalling
Infoeasy lar deg følge opp kunder og objekter (kjøretøy eller maskiner) på en enkel måte. Ved å filtrere utvalget på for eksempel siste service eller verkstedsbesøk, kilometerstand, merke / modell eller PKK kan en hente frem utvalget man ønsker å jobbe videre med. Utvalget kan også lagres i Excel.
I tillegg til utlisting av utvalg kan en knytte e-post, dokumenter, avtaler og aktiviteter til kunde eller objekt. Fra denne løsningen kan du også flette kunde- og kjøretøysinfo direkte til Word. Alternativt kan du sende ut SMS eller e-post til det aktuelle utvalget.

Forsikringsoppgjør
Effektiv behandling av faktura, slik at ordren fordeles korrekt mellom forsikringsselskap og kunde med hensyn til egenandel og evt. mva.

Integrasjon med delekataloger 
Vi har tett integrasjon med delekataloger som for eksempel MekoCat og MekoTechSysII. Du henter frem ønskete deler og jobber og henter aktuelle ordrelinjer rett inn i verkstedsordren i Infoeasy.

 

Dette er bare noen av de funksjoner og moduler som tilbys. Kontakt oss for å få vite mer om hva vi kan tilby din bedrift.