Stavanger (8) 0.jpg
Enkel oppgavehåndtering - smidig kommunikasjon

Kommuner og fylkeskommuner

Fleksibel og enkel funksjonalitet tilpasset de forskjellige brukerrollene. Sammen med processer tilpasset kommunal virksomhet, forenkler vi mye for de som skal ivareta rutinerog dokumentasjon relatert til eiendommer, bygg og tekniske installasjoner.

De fleste kommuner og fylkeskommuner er store eiendomsbesittere og har strenge krav til sine bygg, ettersom flere av byggene brukes til spesielle formål som skoler, kulturhus og omsorgsbygg eller leiligheter. Dette medfører også ett stort ansvar om ha kontroll og orden i all dokumentasjon og ikke minst alle rutiner som kreves for å ivareta ett byggs verdi og krav til drift og vedlikehold.

Med å benytte våres produkter som verktøy vil en forenkle prosesser og samordning på tvers i kommunen eller fylkeskommunen. Våres produkter tilpasses hver enkelt bruker og den rollen en innehar. Det vil også gjenspeiles i tilganger og rettigheter i systemet. Enkle brukere, som kun er inne en gang i blant, vil dermed få ett veldig enkelt brukergrensesnitt tilpasset sin rolle.

Utover å håndtere dokumentasjon og alle drift\vedlikeholds rutiner vil produkter også håndtere all kontraktshåndtering. Dette gjelder da både serviceavtaler, utleiekontrakter og innleiekontrakter. Våre produkter har funksjonalitet som vil gi forvaltere en god oversikt over både arealer og kontrakter, samtidig som en får støtte for egne prosesser og proaktiv hjelp til å ivareta viktige datoer. Muligheten til å samle all denne informasjonen på en og samme plass vil bidra til å få en mer effektiv prosess, bedre serviceytelse mot leietaker(enten det er intern eller ekstern) og ikke minst at dette blir mye mindre personavhengig for organisasjonen.

Vi har også løsninger for VA. Vann og avløp har på lik linje med byggforvaltning ofte veldig mye vedlikehold, og egne krav til dokumentasjon. Dette både på renseanlegg og pumpestasjoner, og her er det også mye teknisk utstyr og informasjon rundt utstyret som skal ivaretas. Dette løser vi på en smidig måte.

Snakk med en ekspert

Lurer du på noe?

Kontakt en Plania representant for mer informasjon om løsningen.

Be om en demonstrasjon

Ta kontakt for en uforpliktende presentasjon.

Gratis sjekkliste

Hva er lurt å tenke på ved en anskaffelse av system?