Business_outdoors (5).jpg
Det er viktig å kunne sammenstille data

Rapportering

Deresom en skal kunne måle effekten av forskjellige tiltak en har iversatt er det viktig å kunne se hvilke utslag slike tiltak gjør i organisasionen på en enkel måte. Vi har lang erfaring med å gjøre dette enkelt og visuelt for våre kunder. Dersom en skal kunne måle sin egen utvikling er det viktig å kunne ta ut gode rapporter. På den måten vil en hurtig kunne se hvorvidt en er på riktig vei.

Det kan være en utfordring å få sammenstilt data slik at en får bedre oversikt, både relatert til utleie og relatert til drift og vedlikeholdsarbeid. Ved å jevnlig få ut rapporter som sier noe om hvordan man ligger an, vil en raskt kunne fange opp avvik. Samtidig som en enkelt kan sette fingere på hva som forårsaker avviket.

Dersom en ikke kan ta ut målbare kriterier, blir det også vanskelig å
måle hvor bra eller dårlig man gjør det. Samtidig som det er vanskelig å peke på hva som er bra og hva som bør endres på.

Ved å benytte rapportering i Plania vil en enkelt få denne oversikten, sammen med mange flere muligheter. Sammenstillingen av de forskjellige type rapportene, og mulighetene rundt dem gir brukerne av systemet ett suverent verktøy i hverdagen.En kan benytte rapportere flere plasser i systemet og legge dem til på egne Dashboards. Det er også mulighet for at ledere eller kunder kan abonnere på rapporter, slik at de blir levert på epost til faste tider (eksempelvis 1 gang i måneden)

rapport8.png

Snakk med en ekspert

Lurer du på noe?

Kontakt en Plania representant for mer informasjon om løsningen.

Be om en demonstrasjon

Ta kontakt for en uforpliktende presentasjon.

Gratis sjekkliste

Hva er lurt å tenke på ved en anskaffelse av system?