diakonhjemmet_sykehus1.png__798x390_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg
Diakonhjemmet Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus har omlag 1.500 ansatte og en bygningsmasse på over 50.000 kvadratmeter fordelt på flere bygg. FDVU-ansvarlig Hege Johnsen forteller oss at hun er svært godt fornøyd med mulighetene Plania gir. De får oversikt, det blir lettere å se helheten i ressursbruken og å styre ressursene der hvor behovet er størst.

Vi begynte å bruke systemet høsten 2011, og hadde en jevn økning i bruken frem til slutten av 2012 da det bare tok helt av!

I dag benytter vi Plania til planlegging og registrering av alle våre tjenester innen teknisk drift, sier Hege Johnsen.

Før og etter Plania

Tidligere var det en stor utfordring å holde oversikt over vedlikeholdsbehovet på de forskjellige anleggene og lokasjonene. Vi hadde lite kontroll, og sykehusets driftsteknikere løp fra oppgave til oppgave for å dekke akutte behov som ble meldt inn via vakttelefon. Det var ikke mulig å planlegge effektiv bruk av de driftstekniske ressursene, forteller Hege.

Etter at vi tok i bruk Plania har vi fått synliggjort behovet for vedlikehold, driftsteknikerne har fått en mer forutsigbar hverdag og vi får planlagt forebyggende vedlikehold på tekniske anlegg. Kort sagt: vi får utnyttet ressursene våre på en mye bedre måte!

Sparer dere penger ved å bruke Plania?

Absolutt, svarer Hege. Vi oppnår en mer effektiv bruk av ressursene! Det at vi får registrert arbeidsordre på driftsstans på de forskjellige anleggene kan også synliggjøre behov for utskifting av utstyr og anleggsdeler som igjen vil være kostnadsbesparende sammenlignet med gjentatte og hyppige reparasjoner.

Moduler og løsninger i Plania

Vi bruker flere moduler i Plania, men alle er like viktige, forteller Hege. Vi har jo bygget dem opp for å kunne gi oss en oversikt vi ellers måtte benyttet andre programmer eller ressurser for å oppnå.

Ta Plania web for eksempel, her kommer alle henvendelser fra brukerne inn og det er alt fra utskifting av lyspærer, dårlig luft, maling av vegger etc. Brukerne er veldig fornøyd med den nye løsningen, den gir alle parter bedre oversikt og bedre mulighet for å planlegge.

Vi benytter også Plania renhold for registrering og planlegging av alt renhold på sykehuset. Her brukes de dynamiske tegningene til visualisering av renholdsprofilen i de enkelte rom, en fin hjelp for renholdspersonalet.

Plania har også utarbeidet et eget klassifiseringssystem som vi bruker når vi skal melde inn kapasitetstall til Sintef, og ved å benytte dette sparer vi mye tid, avslutter Hege.

 

Effektiv bruk av ressurser!

Hege Johnsen

FDVU-ansvarlig og teknisk tegner

Vi sparer penger ved at vi oppnår en mer effektiv bruk av ressursene våre!

Relatert innhold

Plania DF

FDV dokumentasjon fra byggeprosjekt til drift. FDV dokumentasjon i et byggeprosjekt kan by på mange utfordringer. 

Plania EF

FDVU system for eiendomsforvaltere. Plania EF gir deg oversikt og kontroll på alle kontrakter og arealdisponeringer. 

Plania DV

FDVU system for drift og vedlikehold. Drift og vedlikehold er en viktig faktor for å ivareta eiendomsverdien. Plania DV gir deg kontrollen på hvem som har gjort hva og når.