Vitec (9938) 0.jpg
Om Vitec Nice

Vitec Nice AS har siden 1987 vært konsentrert om utvikling, implementering og drift av systemløsninger for forsikring.

Vitec Nice tilbyr et gjennomprøvd og fleksibelt system, samt tilhørende tjenester.

Nice-systemet håndterer alle typer skadeforsikring og risikobasert livsforsikring, både for privat- og næringslivsmarkedet.

Vitec Nice har opparbeidet en bred kompetanse på forsikring, systemutvikling og prosjektgjennomføring.