Vitec (9938) 0.jpg
Om oss

Vi har siden 1987 vært konsentrert om utvikling, implementering og drift av systemløsninger for forsikring.

Vi tilbyr et gjennomprøvd og fleksibelt system, samt tilhørende tjenester.

Nice-systemet håndterer alle typer skadeforsikring og risikobasert livsforsikring, både for privat- og næringslivsmarkedet.

Vi har opparbeidet en bred kompetanse på forsikring, systemutvikling og prosjektgjennomføring.