Kurs

Nye systemer er til liten nytte uten tilstrekkelig opplæring. Felles for bruk av de fleste moderne IT-løsninger er at kun en liten del av systemene virkelig benyttes.

Når nytt system fra Vitec skal på plass er det derfor en selvfølge at opplæring avtales som en del av leveransen. Opplæring kan enten skje hos kunden med kundens egne data, eller på vårt kursrom i Oslo. For større brukere utenfor østlandsregionen installerer vi gjerne opplæringsprogramvare i lokale kurslokaler leid av kunden. Opplæringen kan også deles i ulike tema i forhold ulike funksjoner på den enkelte arbeidsplass. 

Etter at nye systemer har vært i drift i en periode vil det være fornuftig å ta en evaluering av den daglige bruken. Utnyttes systemet? Benyttes gamle rutiner slik at det medfører dobbeltarbeid?

Ved ansettelse av nye medarbeidere er det også gunstig å investere i opplæring. 

I tillegg til bedriftsinterne kurs tilbyr Vitec ulike standardkurs.