AdobeStock_100673786.jpeg
Vårt system är byggt för Bygg- & Fastighetsbolag

Ekonomi

Ekonomi för Byggbolag

Vårt system är helt anpassat för behovet av ekonomisystem i bygg- och fastighetsbranschen. För byggbranschen hanterar vi effektivt alla aspekter inom den ekonomiska förvaltningen som till exempel redovisning på upp till 10 koddelar, projektredovisning med successiv vinstavräkning, tidredovisning, kundfakturering och leverantörsreskontra. 

System för projektintensiva bolag

Vårt system är en komplett lösning för projektintensiva medelstora till stora bolag, som stödjer all hantering från redovisning och projekthantering till tidrapportering och mobil arbetsorder.

Ekonomi för Fastighetsbolag

Vårt system är helt anpassat för behovet av ekonomisystem i bygg- och fastighetsbranschen. För fastighetsbranschen hanterar vi effektivt alla aspekter inom fastighetsförvaltning som t.ex. flerbolagshantering, redovisning på upp till 10 koddelar, frivillig skattskyldighet, analys och uppföljning, budget och prognoser, projektuppföljning, anläggnings- och inventarieredovisning med komponenthantering samt låneadministration.