importochavläsningar2.jpeg

Import och Avläsningar

Vårt program stödjer automatisk import av förbrukningar och avläsningar till vårt energiuppföljningssystem. Programmet stödjer också inmatning av avläsningar manuellt antingen genom förutbestämd avläsningsordning eller genom att ställa sig på lämplig nivå och visa mätare.

Import
Importprogrammet hanterar värden med timmesvis eller månadsvis upplösning via olika importformat. Inhämtning av värden görs via fil eller via SQL, det är också möjligt att importera via webbtjänster. Import kan antingen köras manuellt eller automatiskt via Windows inbyggda tjänst för tidsstyrda händelser. Programmet konfigurerar du enkelt så att det körs utan manuell inblandning, ange bara hur ofta tjänsten ska köras och ange tidpunkt för när tjänsten ska köras.

Avläsningar
För de mätare som läses av månadsvis skriver du ut avläsningsunderlag som avläsarna tar med sig runt till fastigheterna. Detta avläsningsunderlag skrivs fördelaktigen ut i den ordning det är tänkt att göra avläsningarna. Den manuella inmatningen görs sedan i programmet enkelt genom att välja datum och sedan mata in avläsningarna en efter en. Programmet gör direkt kontroller och tillåter till exempel inte en lägre mätarställning än föregående. Programmet kontrollerar dessutom rimligheten i förbrukningen mot förinställda avvikelsegränser för att förhindra att det matas in en avläsning som är felaktig.
Avläsningar kan även göras direkt på plats via våra mobila enheter.

VILL DU VETA MER?

Kontakta någon av oss på Försäljning » eller fyll i formuläret nedan.