serviceanmälanarbetsorder.jpeg

Ärendehantering

Öka din kundservice genom snabbare ärendehantering.

Ett ärende som du lägger in i vårt system kan du koppla till fastighet, lokal, lägenhet och hyresgäst. Du kan arbeta som koordinator i systemet och administrera dessa och skicka ut dem till servicetekniker för åtgärd via e-post, sms, arbetsorder på papper eller direkt i mobiltelefonen.

Direkt till rätt servicetekniker
Serviceteknikern får snabb och effektiv uppdaterad information om inkomna ärenden. När ett nytt ärende skapas kan en resurs enkelt tilldelas ärendet för utförande. Ärendet kommer upp i en "Att göra lista" via systemet. Kompletteringstext för åtgärd kan göras i efterhand. Status kan ändras som även hyresgästen kan se, som till exempel "material beställt". När ärendet är åtgärdat ändras status till "Avslutad" och försvinner då från "Att göra listan". 

Mina Sidor
Genom att erbjuda hyresgäster att själva registrera sina ärenden via Internet uppnås en rad fördelar och hyresgästerna kan följa sina pågående ärenden, se avslutade ärenden, se fakturering, ändra uppgifter om telefon, e-post med mera.

Webbfelanmälan
Med webbklienten har servicetekniker och annan teknisk personal ett effektivt verktyg för handläggning av ärenden. Arbeten kan också läggas ut på externa leverantörer som får sina uppdrag via Internet. De avrapporterar sina utförda arbeten på samma sätt som egna servicetekniker. Kombinerat med Vitec Mobil får medarbetarna på fältet direkt åtkomst till ärenden och kan snabbt återrapportera dem.

Teknisk Förvaltning App Ärende
En lättanvänd app med tydligt markerade nyanlända ordrar som också smidigt kan ta ordrar från andra arbetsgrupper. Med Ärende i mobilen får du full åtkomst till ärenden och kan snabbt avrapportera åtgärdade fel och samtidigt nås av nyinkomna. Det finns även möjlighet att direkt på plats i fastigheten, skapa och rapportera in nya felanmälningar till fastighetssystemet och ta en bild på det som ska åtgärdas och spara den med felanmälan. I appen finns möjlighet att läsa, ta, redigera och avrapportera ärenden. Det går även att tilldela ärenden till annan resurs, registrera förbrukat material och tid.

VILL DU VETA MER?

Kontakta någon av oss på Försäljning » eller fyll i formuläret nedan.