Person i byggkläder tittar i en hiss

Kontroller

Planlägg regelbundna kontroller smidigt.

Översyn på samma plats

Med Kontroller kan du smidigt planlägga regelbundna kontroller som till exempel brandtillsyn, OVK-besiktningar, hissbesiktningar och MIBB-besiktningar.

Mobil kontroll och besiktning

Funktioner och moduler finns tillgängliga på alla mobila enheter. Via vår app får du en bra en överblick av de kontroller och besiktningar som ska utföras på enheter eller anläggningar. I telefonens "Att göra"-lista visas tydligt vilken typ av kontroll/besiktning som ska utföras, när den ska utföras samt vad som ska kontrolleras visas.

I vyn där kontroller och besiktningar utförs presenteras kontrollpunkterna överskådligt och du kan på ett smidigt sätt välja om en kontrollpunkt ska åtgärdas eller ej samt skriva eventuella kommentarer. Det går snabbt att återrapportera kontrollen och registrera den tid som lagts ned. Om brister påträffas kan ett ärende skapas på hela kontrollen eller individuellt på de olika kontrollpunkterna, direkt i mobiltelefonen, som sedan automatiskt registreras i fastighetssystemet. Det är även möjligt att redigera tidigare skapade kontrollbokningar samt att skapa nya kontrollbokningar.

VILL DU VETA MER?

Kontakta någon av oss på Försäljning » eller fyll i formuläret nedan.