AdobeStock_164938004.jpeg

Vitec Identity

Vitec Identity möjliggör en gemensam autentisering och auktorisering för våra produkter.

Vitec Identity hanterar inloggning och identifikation av användare, samt erbjuder möjligheten att koppla ihop roller i Vitec-systemen med säkerhetsgrupper i ert AD-system. VI bygger på standardiserade protokoll (OIDC och OAuth2) och moderna tekniker, vilket ger ett framtidssäkert och robust sätt att logga in i samt hantera användares behörigheter i Vitec-systemen.

Ett av syftena med Vitec Identity är att vi ska erbjuda en gemensam inloggning oavsett vilka produkter som används och att kunna använda samma inloggning som används i sin egen organisation. Detta ökar säkerheten då användare inte behöver komma ihåg ett separat lösenord för inloggning i Vitec-produkterna, samt att när en person slutar och organisationens konto slutar gälla har den personen inte längre tillgång till produkterna. 

Vitec Identity möjliggör även att man kopplar ihop de roller som man har i sitt eget AD med roller i Vitecs produkter. På så sätt räcker det att en person läggs in i AD för att personen ska ha tillgång till produkterna.

Exempelvis kan man ha en roll som heter "Hyresadministratör" i sitt AD, och när en ny person börjar så läggs den personen in i ert AD. Rollen "Hyresadministratör" blir automatiskt knuten till den rollen i systemet. Ni behöver med andra ord inte administrera dessa konton separat i Vitecs system.


Några av fördelarna med Vitec Identity:


• Single Sign On (SSO)
• Två-faktorsautentisering (MFA)
• Automatisk skapande av nya användare baserat på era AD-roller
• Automatisk borttagning av användare som slutar

VILL DU VETA MER?

Kontakta någon av oss på Försäljning » eller fyll i formuläret nedan.